Interessen for å utdanne seg innen helsefag er igjen stigende blant søkere til videregående utdanning.

Stadig flere søker seg til yrkesfag, men færrest i Oslo

Oslo er det fylket i landet hvor færrest unge søker seg til yrkesfag på videregående skole. Men også her er det en økning fra i fjor.

Publisert

Over halvparten av de som har søkt videregående opplæring til høsten har yrkesfag som førsteønske. Ikke siden 2012 har søkertallet vært høyere.

Antallet søkere til yrkesfag har økt med 1,4 prosentpoeng fra 2023 til 2024, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet.

Oslo på bunn

Med unntak av Akershus og Oslo har alle landets fylker over 50 prosent søkere til yrkesfag. Oslo har den laveste andelen, med 27 prosent, men også her er det en økning fra i fjor.

– Er det noe vi trenger i samfunnet vårt framover, er det dyktige og dedikerte fagarbeidere. Det er de som skal være med på å løse de store samfunnsutfordringene vi har foran oss. Derfor har vi jobbet mye med å få flere til å søke yrkesfag, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i en pressemelding.

Flere søker teknologifag

Etter flere år med nedgang, øker nå andelen som søker helse- og oppvekstfag. 12 prosent av alle søkere har dette som sitt førstevalg, mens det nest største yrkesfaglige studieprogrammet er teknologi og industrifag, som har 11 prosent av alle søkerne.

Bygg- og anleggsteknikk, naturbruk og informasjonsteknologi og medieproduksjon er de eneste yrkesfaglige utdanningsprogrammene hvor andelen søkere er litt lavere enn i fjor.

Powered by Labrador CMS