John Roger Lund i Oslo politidistrikt enhet øst sier de har identifisert seks områder der de vil forsterke innsatsen. Her er han på et folkemøte på Mortensrud sammen med bydel Søndre Nordstrand, Utdanningsetaten og Oslo-politiet i 2021.

Oslopolitiet peker ut og satser tungt i seks sårbare områder øst i byen

Politiet har pekt ut seks spesielt utsatte soner i Oslo der innsatsen mot våpen og narkosalg skal trappes kraftig opp. Tiltaket er inspirert av Sverige.

Publisert

I fjor besluttet politimesteren en satsing rettet mot alle utsatte områder, eller sårbare områder, som de også kalles.

Leder av Enhet Øst, John Roger Lund i Oslo-politiet, sier til Klassekampen at de har identifisert seks områder der de vil forsterke innsatsen.

Ifølge avisen er de seks områdene på Grønland og Tøyen og i bydelene Stovner, Alna og Søndre Nordstrand. Områdene er valgt ut ved at politiet har sett på levekårsindikatorer som lav inntekt, lav utdanning, kort botid i Norge og husholdninger med aleneforsørgere.

Peker ut utsatte områder

Politiet har knyttet til seg en forskergruppe ved Politihøgskolen som skal bistå i arbeidet. En av forskerne er Manne Gerell som forsker på kriminalitet og gjengvold ved Universitetet i Malmö og Universitetet i Oslo.

– Akkurat nå jobber vi med å gjøre analyser av hva som kan være utsatte områder i Norge, basert på lignende analyser i Sverige og Danmark, sier han til Klassekampen.

Gerell vil også bistå med å finne ut av hvilke kriminalitetsforebyggende tiltak som har effekt.

Powered by Labrador CMS