DEBATT

– Når vi nå står overfor en stor tilstrømning fra Ukraina, er vi nødt til å ta et skikkelig tak, mener skribentene.

– Oslo trenger en egen integreringsetat

Når vi nå står overfor en stor tilstrømning fra Ukraina, er vi nødt til å ta et skikkelig tak og vie flere ressurser til integrering. Det er god medmenneskelighet å sette folk i stand til å ta vare på seg selv.

Publisert

Oslo trenger et integreringsløft. Det skal stilles krav til folk, men vi skal være en inkluderende by. Og nå kan vi potensielt få en svært høy tilstrømning av ukrainere til hovedstaden vår. Da må vi være rustet til å ta vare på og inkludere nykommerne, og sikre at de finner seg til rette her, så lenge de har behov for å være her.

Behovet for et integreringsløft er imidlertid ikke nytt. Det har over tid vært et økende søkelys på volds- og narkotikakriminalitet i indre Oslo øst, Groruddalen og Søndre Norstrand utført av unge menn med innvandrerbakgrunn med lav eller ingen utdanning og mangelfulle eller ingen tilknytning til arbeidslivet.

Barn med lavinntekt

I 2020 kunne SSB melde at 111 000 barn vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt. De konkluderte da med at andelen barn med innvandrerbakgrunn i lavinntektsgruppen har økt betraktelig de siste årene og fortsatte å øke også i 2018.

Nesten fire av ti barn med innvandrerbakgrunn, 38,7 prosent, tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2018. Selv om barn med innvandrerbakgrunn utgjør knapt 17 prosent av alle barn (over en treårsperiode), har de etter 2012 utgjort flertallet av alle barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. I 2018 var denne andelen på 57,2 prosent, mot 38,8 prosent i 2006.

Fristende med raske penger

For unge menn uten særlig utdanning og mangelfull tilknytning til arbeidslivet, vil muligheten for raske penger være fristende, slik at man kan bli innblandet i narkotikakriminalitet. Da er veien kort også til annen og enda alvorligere kriminalitet. Det skaper utrygge nærmiljøer for lovlydige borgere i utsatte områder, og da særlig for borgere med innvandrerbakgrunn.

Vi ser at unge gutter blir rekruttert til gjengene som driver med omsetning av narkotika allerede fra før de er 15 år, mens de ennå ikke kan straffeforfølges.

I gjengene får unge mennesker uten et stabilt hjem en tilknytning og tilhørighet. Til gjengjeld må de utøve kriminalitet for de eldre medlemmene. De ser at kriminalitet betaler seg gjennom at de eldre medlemmene har tilgang på penger og sosial aktelse i miljøet og er populære blant jenter, som også søker seg til gjengene.

En integreringsetat

I Oslo FrP tror vi at vi ikke bare kan ha fokus på straff for å få bukt med problematikken. Vi må også fokusere på årsakene til integreringsproblematikken og finne en løsning på de bakenforliggende utfordringene.

Oslo FrP mener derfor at det må opprettes en integreringsetat i Oslo, noe som ble vedtatt som en resolusjon på fylkesårsmøtet vårt sist søndag.

Når vi nå står overfor en stor tilstrømning fra Ukraina, er vi nødt til å ta et skikkelig tak og vie flere ressurser og et større dedikert fokus på integrering. Det skal stilles krav, det skal inkluderes, og vi skal bryte opp tendenser til parallellsamfunn. Klokken er fem på tolv. Vi må handle nå.

Powered by Labrador CMS