DEBATT

Man kan lett unngå uønskede situasjoner om politiet hadde benyttet politiloven og forvist de til en folketom plass. Det har skjedd tidligere, og det kan fint gjøres igjen, sier Sofia Rana.

– Prosjektet til de høyreekstreme er ikke ytringsfrihet, det er folkefordrivelse. Bruk politiloven!

Det handler ikke om å gi de høyreekstreme oppmerksomhet, begrense ytringsfrihet eller å passe på at muslimer ikke får sårede følelser. Det det faktisk handler om er at barn, unge, eldre og familier skal slippe hets, trakassering og rasistisk sjikane i sine nærmiljøer og der de bor.

Publisert

I etterkant av SIANs markering i Sandefjord på lørdag uttalte politiet følgende: «Det er ingen ønskesituasjon å måtte gjøre dette. Ytringsfriheten står sterkt i Norge, og det er politiets oppgave å verne om den».

Men står det noe om ytringsfriheten i politiloven? Det står noe om opprettholdelse av ro og orden og politiets rolle i forbindelse med arrangementer.

Politiet har lov og plikt til å avbryte arrangementer og eller forby arrangementer hvis omstendighetene krever det, kan man lese i kapittel to i politilovens paragrafer sju og elleve:

«Politiet kan gripe inn: 1. for å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden eller når omstendighetene gir grunn til frykt for slike forstyrrelser 2. for å ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet 3. for å avverge eller stanse lovbrudd».

Politiet kan forby arrangementer

Paragraf elleve sier at politiet kan forby arrangementer når det er grunn til frykt for at de kan forårsake alvorlig forstyrrelse av den offentlige ro og orden. Politiet kan også stanse eller oppløse arrangementer når de avvikles i strid med nedlagt forbud eller fastsatte vilkår.

Det er derfor interessant at politiet flere ganger i forbindelse med markeringer i regi av høyreekstreme stadig uttaler at de ikke kan forby eller avbryte en demonstrasjon før det skjer noe straffbart, og at dette blir brukt som argumentasjon hver gang SIAN får tillatelse til å spre hat på Eidsvolls plass, Stovner, Tøyen eller Mortensrud.

Jeg mener det er på tide å endre premisset for hvordan man diskuterer problemet med høyreekstreme på gater og torg. Diskusjonene hittil har vært om paragraf 100, loven om ytringsfrihet, trumfer paragraf 185, den såkalte rasismeparagrafen. Det er på tide å diskutere dette basert på hva politiets rolle er i henhold til loven, og mindre om hva motdemonstranter foretar seg.

Skal slippe hatprat i egen stue

Det er også på tide å forkaste narrativet om at motdemonstrasjoner gir de høyreekstreme oppmerksomhet. Vi må heller ikke akseptere at man ønsker å begrense de høyreekstremes ytringsfrihet. Det er bare tull.

Det handler ikke om å gi dem oppmerksomhet, begrense ytringsfrihet eller å passe på at muslimer ikke får sårede følelser. Det det faktisk handler om er at barn, unge, eldre og familier skal slippe hets, trakassering og rasistisk sjikane i sine nærmiljøer og der de bor.

De skal slippe å få spydd ut dette hatpratet inn i stuene sine, på vei til butikken, biblioteket eller trening. Alle i Norge skal slippe dette, og i dette "alle" inkluderes også muslimer. De høyreekstreme i SIAN mister ikke ytringsfriheten sin, men de skal ikke få lov til å trakassere nordmenn der de bor, det skal også gjelde muslimske nordmenn.

Om en nynazistisk gruppe hadde aksjonert foran en synagoge hver lørdag, skal jeg love at antirasister hadde stått opp mot det også.

Prosjektet er folkefordrivelse

Prosjektet til disse høyreekstreme er ikke å bedrive ytringsfrihet, det er folkefordrivelse. Det vet man hvis man har lyttet til og lest det de sier. Brenning av bøker er bare et skritt på veien mot denne folkefordrivelsen.

Hadde det ikke vært muslimer i Skandinavia, så hadde disse funnet noen andre å sjikanere, det være seg arbeiderklassen eller nasjonale minoriteter.

Man kan lett unngå uønskede situasjoner om politiet hadde benyttet politiloven og forvist de til en folketom plass. Det har skjedd tidligere, og det kan fint gjøres igjen.

Powered by Labrador CMS