DEBATT

Nasim er en av de papirløse som pleide å oppsøke Helsesenter for papirløse.

– Hvem hjelper de papirløse mot koronasmitte? Papirløse migranter trenger helsehjelp og bolig nå

Nå må noe gjøres for de mange papirløse her i Oslo. Situasjonen er prekær etter at Helsesenter for papirløse migranter har måttet lukke dørene.

Publisert

Papirløse migranter lever under uverdige forhold. De får ikke lovlig arbeid og lever fra hånd til munn. De har ikke fast bolig og er avhengig av å få ei seng der noen slipper dem inn. De har ikke tilgang til vanlige helsetjenester og fastlege.

Noen av dem er ureturnerbare, andre lever i stadig redsel for å bli transportert ut av landet og mange er traumatisert. I sum gir dette dårlig helse og nedsatt immunforsvar.

Vi vet ikke hvem de er, men de er her blant oss. Dette er farlig! Uten tiltak vil papirløse migranter være lett bytte for koronasmitte.

Fare for smittespredning

Det er farligst for hver enkelt av dem, samtidig utgjør dette en stor fare for smittespredning. Rødt mener det er nødvendig å gi de papirløse amnesti nå. De må få et sted å bo, og de må få tilgang til helsehjelp og mulighet for et sted å være trygt i karantene om det er mistanke om smitte.

Kan det være så vanskelig? Det er fullt av tomme hoteller!

Papirløse må få tilgang til helsetjenester i bydelene. De må kunne oppsøke et fastlegekontor uten å bli avvist, og gravide og foreldre med småbarn må få tilgang til helsestasjon.

Legevaktene, både i sentrum og på Aker, må ta imot papirløse, ikke avvise, men tilby ordinær helsehjelp og livsnødvendige medisiner.

Helsesenteret må gjenåpne

Papirløse har liten tillit til myndighetene, men mange av dem har opparbeidet tillit til Helsesenteret for papirløse.

For å nå fram til denne gruppa av ukjente papirløse er det nødvendig at kommunen sørger for at Helsesenter for papirløse kan gjenåpne.

Senteret er i mange år drevet av frivillige i regi av Kirkens bymisjon og Oslo Røde Kors, men måtte stenge etter koronautbruddet på grunn av mangel på frivillige. Disse har vært pensjonerte helsearbeidere og tilhører utsatt gruppe som nå er bedt om å holde seg hjemme.

Andre frivillige er ansatte i helsevesenet, som nå ikke tid til overs for frivillig arbeid eller de kan ikke jobbe blant papirløse av smittehensyn.

De trenger hjelp nå

Sjøl om Helsesenteret ble stengt, har papirløse fortsatt å oppsøke eller ringe dit. Helsesenteret har derfor sett seg nødt til å stille med en sykepleier på plass ute i bakgården for å møte dem som kommer.

Men de kan ikke gjøre stort mer enn å levere ut et kommunalt skriv om håndvask og hosting i albuen og henvise videre til legevakta. Der kan papirløse noen ganger få hjelp, men også risikere å bli avvist.

Ingen vet hvor mange papirløse migranter vi har i Oslo. Helsesenter for papirløse migranter, oppgir at de har hatt 800 pasienter innom siste året. Det kan være langt flere papirløse enn de som oppsøker dette senteret, kanskje et par tusen. De trenger hjelp nå.

Rødt mener byrådet nå må gå i samarbeid med Helsesenteret for papirløse migranter for å finne fram til gode løsninger.

Fem forslag for papirløse

Rødt har fem forslag til tiltak rettet mot papirløse migranter for å gi dem en mer verdig livssituasjon og for å unngå spredning av koronasmitte

  1. Oslos papirløse må gis et amnesti slik at de i denne perioden skal slippe å gjemme seg bort.
  2. Oslos papirløse må sikres tilgang til fast overnatting og mat.
  3. Helsesenteret for papirløse må få tilført midler og personell slik at det kan gjenåpne.
  4. Papirløse må få tilgang til ordinær helsehjelp og livsnødvendige medisiner, både i bydelene og på legevaktene.
  5. Papirløse må rett til lovlig arbeid.
Powered by Labrador CMS