Illustrasjon: Slik kan Bislett stasjon se ut. Grafikk: Ruter/ Placebo Effects

Byrådet legger frem plan for største kollektivutbygging siden T-banen ble bygget etter andre verdenskrig

I dag legger byrådet i Oslo frem ny plan for utvikling av kollektivtransporten i Oslo. Det største prosjektet er ny tunnel som vil gi mange flere avganger. Nye trikkestrekninger planlegges.

Publisert

Byrådet foreslår å fjerne dagens flaskehals i sentrum med en ny T-banetunnel mellom Majorstuen og Tøyen. Denne vil gå via Bislett, Stortinget og Grünerløkka.

Det er i dag ikke plass til flere avganger på T-banen, rett og slett fordi tunnelen gjennom sentrum ikke har plass til flere tog. For at innbyggerne i Oslo og Akershus skal få et enda bedre T-banetilbud, trengs en ny T-banetunnel gjennom sentrum.

– Kollektivtrafikken i Oslo er en stor suksess som binder byen sammen. Byen vår vokser, flere reiser kollektivt, og derfor bygger vi nå ut for mer kapasitet, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Ny T-banetunnel

I planen foreslår byrådet at en ny 5,5 kilometer lang tunnel gjennom sentrum for T-banen skal ha følgende trasé: Majorstuen – Bislett – Stortinget – Grünerløkka ved Nybrua – Tøyen. Ruter skal utarbeide reguleringsplan for tunnelen.

Mulig linjestruktur og kjøremønster med ny sentrumstunnel. Grafikk: Ruter

– Vi gjennomfører nå den største kollektivutbyggingen siden T-banen ble bygget etter andre verdenskrig. Med ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum kan vi øke antallet avganger til minst åtte i timen på T-banelinjene. Det vil gjøre hverdagen enklere for alle over hele byen og er avgjørende for at Oslo skal bli verdens første nullutslippsby, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG).

Gode erfaringer med eldrebusser

Arbeidet med ny T-bane til Fornebu vil starte opp i 2019. Nytt signal- og sikringsanlegg på T-banen står på trappene. Det settes også i gang en utredning av ny kollektivløsning på tvers av Groruddalen.

Byrådet har satt seg som mål at kollektivtrafikken skal være utslippsfri i 2028. Fremtidens kollektivtrafikk skal også være bedre tilpasset den enkelte reisende.

– Vi har veldig gode erfaringer med prøveprosjektet med eldrebusser i enkelte bydeler, som henter eldre hjemme og kjører de dit de skal. Dette er neste generasjons kollektivtransport. Byrådet vil at Oslo skal gå foran og prøve ut nye tilbud som selvkjørende busser og kombinasjon av ulike mobilitetstilbud, sier Lan Marie Berg, i en pressemelding.

Illustrasjon: Mulig stasjon Grünerløkka ved Nybrua. Grafikk: Ruter/ Placebo Effect

Ekstra tunnel mellom Tøyen og Ensjø

En ny tunnel foreslås koblet til dagens T-banenett mellom Tøyen og Ensjø. En eventuell forlengelse fra Tøyen til Bryn vil være 2-2,5 km.

Det er lagt opp til 50 prosent statlig finansiering av T-banetunnelen. Prosjektet er omtalt i Nasjonal transportplan 2018-2029.

Flere nye trikkestrekninger

Det er gjennom forskjellige kommunale planer foreslått å utvide trikketilbudet ut over dagens strekninger. Disse utvidelsene er foreslått:

  • Ring 2 mellom Majorstuen og Carl Berners plass
  • Carl Berners plass til Bryn
  • Fra Bryn til Sinsen via Økern
  • Fra Ljabru til Hauketo
  • Fjordbytrikken fra Oslo S via Rådhusplassen og Filipstad til Skøyen
  • Fra Sinsen til Tonsenhagen med mulig forlengelse til Linderud

Byrådet ønsker å sette i gang en samlet faglig utredning av hvordan og i hvilket omfang trikketilbudet i Oslo skal utvikles videre.

Powered by Labrador CMS