uters spisskompetanse på å koordinere kollektivtrafikk vil komme godt med dersom folk må evakueres fra Oslo, mener selskapet selv. Evakueringsplaner skal være klare, og det skal holdes en kriseøvelse i januar. Bildet viser de nye elbussene som ble satt inn i 2017. Arkivfoto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ruter vil ta ansvar for masseevakuering ved naturkatastrofe eller terror

Ruter planlegger for å kunne frakte folk i sikkerhet om Oslo rammes av en naturkatastrofe, utbrudd av smittsom sykdom eller terror. Men selskapet mener uklare regler kan skape problemer.

Publisert

Ruter ønsker å ta vårt samfunnsansvar og bidra dersom det oppstår et behov for en befolkningsevakuering innenfor vårt virkeområde, sier beredskapssjef Jorunn Ekberg til NTB.

Ruter har ansvaret for å styre kollektivtrafikken i Oslo og området som inntil nylig var Akershus, nå en del av det nye storfylket Viken.

Uklar rollefordeling

Ruter har spisskompetanse på å planlegge og koordinere bruken av tilgjengelige transportmidler i en evakueringssituasjon, skriver selskapet selv i et høringssvar sendt til Justis- og beredskapsdepartementet.

– Etter regelverket har likevel Ruter ingen formell rolle i forbindelse med en evakuering av hovedstadsområdet, skriver selskapet videre, og påpeker at det kan være uheldig i en krisesituasjon.

Høringsinnspillet er gitt i forbindelse med forslaget til en ny kriselov, som et regjeringsoppnevnt utvalg har lagt fram.

Vil ha lov til å styre trafikken

I dag kan myndighetene pålegge et busselskap å stille busser og sjåfører til rådighet for å bistå med evakuering, ifølge sivilbeskyttelsesloven. Men Ruter eier ingen busser eller trikker selv, de kjøper transporttjenestene av underleverandørene.

Selskapet ber derfor om at loven endres, slik at Ruter kan pålegges å styre trafikken med busser, trikker og T-bane, og at underleverandørene pålegges å følge instruksene fra selskapet. Det trengs også endringer i yrkestransportloven, ifølge selskapet.

– Den juridiske avklaringen vil forenkle forholdet mellom de ansvarlige myndigheter, Ruter og operatørene, slik at Ruter vil kunne ha en formell rolle i koordineringen, sier Ekberg.

Skal øve i januar

Beredskapssjefen opplyser at de jobber med en evakueringsplan som skal være klar i begynnelsen av januar. Selskapet har også hatt møter med operatørene, altså de som faktisk kjører buss, trikk og T-bane i Oslo-området.

– Det er stor vilje til å bistå med transportkapasitet dersom det vil være behov for en masseevakuering. I tillegg har Ruter sammen med Oslo kommune, som leder arbeidet, og andre samarbeidspartnere jobbet fram en plan for hvordan vi skal samarbeide dersom en slik situasjon skulle oppstå. Denne skal etter planen øves i januar, sier Ekberg.

Det bor over 1,3 millioner mennesker i området Ruter har ansvar for. I tillegg kommer turister og besøkende.

Smitte, cyberangrep og skogbrann

Oslo kommune utarbeidet en risikoanalyse i 2017. Ifølge sammendraget som er offentliggjort, regnes utbrudd av smittsom sykdom på et skip som det mest sannsynlige krisescenarioet. Deretter følger cyberangrep på elektronisk kommunikasjon, større pandemiutbrudd, bortfall av vannforsyning og skogbrann i Nordmarka.

Flom, terror og voldelige opptøyer regnes også som forholdsvis sannsynlig.

Hendelsene som anses å utgjøre størst fare for liv og helse, er pandemi, jordskjelv, terror og kvikkleireskred på Alfaset.

Powered by Labrador CMS