Fra VårtOslos reportasje om papirløse migranter. Her på helsesenteret for papirløse migranter i Oslo. Foto: Ka Man Mak

Det rødgrønne flertallet i Oslo gir 400 000 kroner til helsesenter for papirløse migranter

Publisert
Oslo kommune sa ja til søknaden om 400 000 kroner til senteret, som hjelper papirløse i hovedstaden.
 
Kirkens bymisjon, som sammen med Røde Kors driver helsesenteret for papirløse migranter i Oslo, søkte kommunen om en støtte på 400 000 kroner for 2018, og byrådet anbefaler at bystyret bevilger beløpet, skriver Ivar Johansen på sin blogg.

Tilbyr gratis helsehjelp

En papirløse migrant er personer som har fått endelig avslag på søknad om asyl, men som av ulike årsaker fortsetter å oppholde seg i Norge, og mennesker som befinner seg utenfor asylprosessen – altså de som ikke har søkt eller aldri har vært registrert av norske myndigheter.

Statistisk sentralbyrå estimerer at det er opp til 18 000 papirløse migranter i Norge i dag. Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo tilbyr gratis helsehjelp til denne gruppen, på en hemmelig adresse.

Fotoreportasje: Slik er det skjulte livet til de papirløse i Oslo

Mange jobber frivillig på senteret

Personene som kommer til helsesenteret kan møte sykepleier, lege, psykolog, fysioterapeut og andre for konsultasjon. Rundt 900 personer får hjelp her i løpet av året, og senteret får ikke støtte av staten.

I en reportasje fra senteret fra januar i år skrev FriFagbevelgese at helsesenteret har gammeldags utstyr, og at mange fagfolk arbeider frivillig for å hjelpe menneskene som kommer, som ikke har mange rettigheter i samfunnet. De har ikke rett på jobb, bankkonto eller utdanning og får i det offentlige begrenset helsehjelp.

Senteret har cirka fire til fem lønnede ansatte, og cirka 170 stykker som jobber frivillig.

Powered by Labrador CMS