DEBATT

— Ingen forslag fra «menige» medlemmer, hverken til andre kandidater eller til andre vedtak og beslutninger, vant fram, skriver Johnny Gimmestad om generalsforsamlingen i Obos.
— Ingen forslag fra «menige» medlemmer, hverken til andre kandidater eller til andre vedtak og beslutninger, vant fram, skriver Johnny Gimmestad om generalsforsamlingen i Obos.

- Demokrati-farsen i Obos fortsetter. Generalforsamling var som en nordkoreansk partikongress

— For de som ønsker at Obos skal være en demokratisk styrt organisasjon, med en ledelse som er lydhør for innspill og forslag, også fra medlemmer som ikke er på linje med dem selv i ett og alt, gikk årets generalforsamling tirsdag 7. juni som ventet – og fryktet.

Publisert

Til tross for store tekniske problemer, med påfølgende innskrenket taletid for delegatene, valgte Obos-ledelsen å fortsette den digitale generalforsamlingen.

Dette skjedde, selv om det kom tungtveiende innvendinger og innspill om utsettelse fra flere delegater, som opplevde problemer med å delta aktivt i møtet.

Fullt gjennomslag for ledelsen

Særlig verdt å merke seg er at samtlige forslag fra ledelsen ble vedtatt – inkludert valg av personer til sentrale verv foreslått av valgkomiteen.

Ingen forslag fra «menige» medlemmer, hverken til andre kandidater eller til andre vedtak og beslutninger, vant fram. Nærmere demokratinivået i en nordkoreansk partikongress er det knapt mulig å komme her til lands.

— Påstår fysiske møter fører til Oslo-dominans

Og dette ga seg blant annet utslag i følgende:

  • Andelen ansatte som kan delta på generalforsamlingen til Obos ble hevet. Det er ingen hemmelighet at det langt på vei er de ansattes deltagelse som har sikret ledelsens flertall ved denne og tidligere generalforsamlinger.
  • Innsendt forslag om at generalforsamling for fremtiden blir avholdt som fysisk møte, evt. kombinert med mulighet for å delta via nett, ble avvist fra ledelsen. Begrunnelse: Fysiske møter fører til Oslo-dominans! Uten videre ble også muligheten for en kombinert løsning avvist.

Obos-bladet: — Ingen redaktørplakat

Forslag om å innføre redaktørplakaten for Obos-bladet – og derved gjøre bladet mer uavhengig av å følge ledelsens linje i ett og alt – ble avvist.

Styreleder begrunnet avslaget med at bladet, som er et av Norges største fagblader, redigeres i tråd med hva leserne ønsker – fremkomet gjennom leserundersøkelser!

Mot sterke innsigelser fikk også valgkomiteen anledning til å foreslå sine egne medlemmer til betalte verv.

Hvor ble det av medlemsdemokratiet, spurte flere deltagere om. Men det ble det selvfølgelig ingen debatt av - når møtet foregikk på Zoom. Med innskrenket taletid og ingen reell mulighet til en ordentlig ordveksling.

Powered by Labrador CMS