Et femarmet kryss blir nå en piazza, slik en «landsby» som vår fortjener. Vi gleder oss og opplever at de aller fleste gleder seg med oss. Illustrasjon: Grindaker landskapsarkitekter

Ikke bare tøys og tull i Kardemomme by på Kampen

Et femarmet kryss blir nå en piazza, slik en «landsby» som vår fortjener. Kirkekaffen kan drikkes i solen, brudebilder kan tas under kirsebærtrærne og barna kan leke fritt, uten å se seg for.

Publisert

VårtOslo velger å fokusere på konflikt i det vi mener er en opplagt gladsak. Endelig blir Thorbjørn Egners plass et hyggelig bilfritt torg – midt i hjertet av Kampen!

«Full nabostrid på Kampen etter at Thorbjørn Egners plass ble vedtatt gjort bilfri», lyder overskriften i saken om motaksjonen mot planene, frontet av Heidi C. Huitfeldt. «Et nytt kjøremønster vil gjøre skoleveien for elevene ved Kampen skole mye mer utrygg», sier motaksjonens leder til avisa.

For å understreke alvoret lar de seg avbilde foran skolen. Det er ikke rart folk blir bekymra av slike påstander.

Trygg skolevei

Foreldreutvalget ved Kampen skole representerer foreldrene til de 560 skolebarna på Kampen. FAU har gjennom tre år vært representert i arbeidsgruppa, som har jobbet sammen med Kampen vel, kirka, representanter for næringsliv og beboere rundt plassen for et vedtak om utvikling av torg og møteplass foran kirka.

Trygg skolevei for ungene var noe av motivasjonen bak ønsket om å gjøre plassen bilfri, da nåværende kjøremønster ikke er lett for barna å lese. Biler, sykler og fotgjengere krysser plassen på kryss og tvers, og i tillegg kommer bussen, som må ha en viss fart opp den bratte bakken før den runder det travleste hjørnet av plassen, der kaféen ligger.

Disse poengene underbygges også av trafikkanalysen foretatt på oppdrag fra bymiljøetaten. Trafikksikkerhet har gjennom hele prosessen vært det viktigste for oss alle, og det er det også for bymiljøetaten, som nå er ved å avslutte forprosjektet.

Langt mellom hver bil

I sitt innspill til planene, som nå foreligger, skriver foreldreutvalget ved skolen: «Det er FAU sitt syn at kommunens forslag vil føre til en tryggere skolevei og en mer oversiktlig trafikksituasjon i skolens nærområde».

Et enstemmig bystyre vedtok i 2017 å utvikle krysset til en bilfri plass. For å utvikle Thorbjørn Egners plass til et trygt og trivelig torg, må bussen og bilene kjøre utenom, konkluderer bymiljøetaten. De har det siste halvåret jobbet med forprosjektet i tett samarbeid med Ruter.

Kampen er et område med svært lite trafikk. Man kan oppleve å gå gate opp og gate ned her en stund før man møter en bil i bevegelse. Selv i «rushtrafikken» er det langt mellom hver bil som passerer. Det er vi glade for, det er en av tingene som bidrar til at Kampen er et bra sted å bo.

Vi gleder oss

Vi er også heldige som har bussruta vår, nummer 60, som snirkler seg gjennom området til tross for at det ikke alltid er like lett å komme fram. Bussen skal fortsatt gå over Kampen, men nå i en litt annen trasé.

Forandring kan være vanskelig. Det er naturlig at ikke alle er enige, men i denne prosessen har alle hatt mulighet for å komme med sine innspill. Mange av innspillene har også resultert i justeringer av løsningene.

Et femarmet kryss blir nå en piazza, slik en «landsby» som vår fortjener. Kirkekaffen kan drikkes i solen, brudebilder kan tas under kirsebærtrærne vi skal få, barna kan leke fritt og uten å se seg for og kaféene kan få uteserveringer hvor folk kan møtes. Vi gleder oss og opplever at de aller fleste gleder seg med oss.

Engasjementet rundt saken om bilfritt torg vitner i bunn og grunn om at vi som bor her er glade i nabolaget vårt – uansett hvor vi mener bussen skal gå.

Powered by Labrador CMS