Leder i Frp Sylvi Listhaug holder tale under Fremskrittspartiets nasjonale valgkampåpning. Hun mener politiet feilinformerer når de sier at etnisk bakgrunn har lite å si for gjengvolden i hovedstaden

Listhaug: Oslos politimester feilinformerer om voldsutøvere

Politimesteren i Oslo feilinformerer når hun sier at etnisk bakgrunn har lite å si for gjengvolden i hovedstaden, hevder Frp-leder Sylvi Listhaug. Barn med foreldre som har innvandret utgjør kun en av mange faktorer, mener politimesteren.

Publisert

Listhaug sparket torsdag i gang partiets nasjonale valgkamp med et sentralstyremøte i Oslo. Foran sine egne holdt partilederen en engasjert tale hvor kursen for valgkampen ble staket ut.

Etter flere hendelser med ungdomsvold og knivstikking de siste dagene advarte Listhaug på nytt mot de såkalte svenske tilstandene i Norge. Hun sa at politimester Ida Melbo Øystese hadde drevet feilinformasjon og villedning da hun ble intervjuet om temaet i NRK onsdag kveld.

Bakgrunnen for intervjuet var flere tilfeller av masseslåsskamper og vold i hovedstaden de siste dagene.

– Hun sier etnisitet ikke har noen betydning. Men det som kommer fram i politiets egne tall, er at 77 prosent av dem som er gjengangere blant ungdom som begår kriminalitet, har to foreldre som er født i utlandet. Det er klart at etnisitet betyr noe da, sier Listhaug til NTB.

– Jeg mener dette er et integreringsproblem, sier Listhaug om kriminaliteten blant ungdommen.

«Pynte brura»

– Det betyr ikke at et flertall eller kjempemange av innvandrerungdommer er kriminelle. De aller fleste er lovlydige borgere, men vi kan ikke feie under teppet at denne gruppen er sterkt overrepresentert på krimstatistikkene. Det må tas på alvor, og så må vi jobbe for å gjøre noe med det, og det gjør man ikke ved å stå og pynte brura slik politimesteren gjorde onsdag, sier Listhaug.

Hun omtaler problemstillingen som sammensatt, men at det er viktig å reagere overfor ungdommene det gjelder, og at også foreldrene må på banen.

– Jeg mener dette er et integreringsproblem, og så vet vi at mange av disse kommer fra familier der kanskje foreldrene ikke jobber, de har dårlig råd, og da er det viktig å få foreldrene i jobb, sier Listhaug videre.

– Etnisitet har mindre betydning

Politimester Ida Melbo Øystese sier til NTB at hun synes det er svært positivt at politiske partier ønsker å diskutere hvilke virkemidler politiet, barnevern og kommunene skal bruke for å forebygge og bekjempe ungdomskriminalitet. Hun holder likevel fast på at det er mindre viktig hva slags etnisk bakgrunn ungdommene har.

Oslo 20230531. Ida Melbo Øystese, politimester i Oslo, etter møtet med Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl onsdag.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
– Mitt syn er at etnisitet trolig er av mindre betydning enn summen av de andre risikofaktorene for kriminalitet, sier Ida Melbo Øystese.

– Dette er barn som er født i Norge, oppvokst i Norge og som bor i Oslo. Disse barna er vårt ansvar, og det er det som er mitt budskap, sier politimesteren.

Hun sier interne tall i politiet viser at 75 prosent av ungdommene som ble anmeldt for gjentatt kriminalitet i Oslo i fjor, var født i Norge. Øystese sier politiet årlig følger opp mellom 120 og 150 barn opp til 18 år, og at det er mellom 20 og 30 ungdommer som har svært høy risiko for å begå gjentatt kriminalitet. En rapport publisert i fjor viser at disse barna er spesielt utsatte og sårbare barn.

– Rapporten viser også at mange av barna har foreldre som har innvandret til Norge, men at dette utgjør kun en av mange faktorer. Mitt syn er at etnisitet trolig er av mindre betydning enn summen av de andre risikofaktorene for kriminalitet, sier Øystese til NTB.

Vil at folk skal greie seg selv

Foruten den fornyede debatten om kriminalitet og innvandring åpnet Listhaug sin valgkamptale med at hun ikke synes regjeringen har levert på lovnaden om at det nå er blitt vanlige folks tur.

Blant annet krever partilederen at merverdiavgiften på mat kuttes for å få bukt med de stadig voksende matkøene.

– Halver matmomsen, kutt drivstoffavgifter og forbered makspris på strøm før nok en vinter hvor vi risikerer høye strømpriser. Slutt å gjøre stadig flere avhengig av offentlig støtte – la flere greie seg selv, sa Listhaug i talen.

Et viktig budskap fra Frp i årets valgkamp vil være å tilrettelegge bedre for alle som ønsker å bo i egen bolig. Partiet vil forenkle reglene for å få bygge og gjøre kommunene bedre i stand til selv å fatte vedtak, uten innblanding fra fylkeskommunen eller staten.

Listhaug vil også at det skal jobbes for å redusere eller fjerne den kommunale eiendomsskatten på bolig som et flertall av landets kommuner har innført.

– Jeg mener vi nå kan slå fast at Norge har fått en politikerskapt boligkrise som går aller hardest ut over de unge, sa Listhaug.

Powered by Labrador CMS