Når knoklene til Freya er ferdig konservert, vil de bli en viktig ressurs for forskere.

Freyas skjelett havner på Naturhistorisk museum på Tøyen

Skjelettet til hvalrossen Freya, som ble avlivet i Oslofjorden, skal inn i samlingene ved Naturhistorisk museum i Oslo. Men skjelettet skal ikke stilles ut.

Publisert

Etter at Freya ble sendt til Veterinærinstituttet for obduksjon etter avlivningen, tok Naturhistorisk museum på Tøyen kontakt for å diskutere videre bruk av skjelettet.

Museet har Norges største samling av objekter med naturhistorisk interesse, som inkluderer knokler fra ville dyr. Nå er det klart at Freyas skjelett overføres til Naturhistorisk museum når alle undersøkelser er gjort.

Men skjelettet til Freya skal ikke stilles ut, men på sikt bli tilgjengelig for bruk i forskning og forvaltning, ifølge en pressemelding.

Viktig ressurs for forskere

Når knoklene er ferdig konservert, vil de bli innlemmet i museets vitenskapelige pattedyrsamling, som er en viktig ressurs for forskere og forvaltere i inn- og utland.

– En av samfunnsoppgavene til Naturhistorisk museum er å sikre at verdifullt vitenskapelig materiale av fallvilt blir ivaretatt for fremtiden. Museet har en pattedyrsamling som består av rundt 35.000 objekter, sier førsteamanuensis og ansvarlig for pattedyrsamlingen ved Naturhistorisk museum i Oslo, Kjetil Lysne Voje.

– Hvalross er en art på rødlisten som det samles inn lite materiale fra. Når det avlives en hvalross i Oslofjorden, er det naturlig å innlemme skjelettet og en vevsprøve av dyret i de vitenskapelige samlingene ved museet, sier Voje.

Powered by Labrador CMS