Hovedinngangen på Ullevål sykehus tirsdag kveld. I fjor ble ABC-klinikken ved sykehuset nedlagt.

Langt færre fødte her selv om fødselstallet steg i Oslo-området: – Nedleggelsen av ABC-enheten kan ha spilt inn

Ved Ullevål sykehus var det flere hundre færre fødsler i fjor.

Publisert

Foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at antallet fødsler i Oslo-regionen, i likhet med landsgjennomsnittet, gikk opp i 2023.

«Fødselstallet i Oslo-regionen har steget, samtidig som det har skjedd en forskyving mellom fødeinstitusjonene i Oslo-området», heter det i en pressemelding fra FHI.

Ullevål sykehus ble det, til tross for stigende fødselstall, nemlig gjennomført 400 færre fødsler i fjor sammenlignet med året før.

Ved andre nærliggende sykehus, Rikshospitalet samt sykehusene i Bærum, Drammen, Akershus og Østfold inkludert, økte antallet fødsler.

– Kan ha spilt inn

– Nedleggelsen av ABC-enheten ved Ullevål sykehus i 2023 kan ha spilt inn på hvor kvinnene i Oslo-regionen fødte sine barn i 2023, mener Ferenc Macsali, overlege og forsker i Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet. 

Etter sterk motstand og protester fra flere hold, ble ABC-klinikken, som følge av kutt i budsjettet til Oslo universitetssykehus (OUS), formelt vedtatt nedlagt i slutten av januar i fjor. Enheten ble avviklet et par måneder senere.

Ullevål sykehus var i 2023 likevel det sykehuset i Oslo-regionen der det ble født flest barn, selv om antallet ikke når over 6000 som i 2022. Ved Rikshospitalet ble det gjennomført godt over 2000 fødsler.

Slik fordelte fødselstallene seg mellom ulike fødeinstitusjoner i og rundt Oslo i 2022 og 2023.

Eldre fødende kvinner

På generell basis viser oversikten fra FHI at norske kvinner er eldre når de får barn.

Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende lå i 2023 stabilt på 30,2 år, i likhet med året før.

For kvinner som fødte sitt andre eller tredje barn steg gjennomsnittsalderen fra 32,7 år i 2022 til 33,0 år i 2023.

Tilsvarende tall for Norge lå for ti år siden på henholdsvis 28,7 år for førstegangsfødende og på 32,0 år for flergangsfødende, ifølge FHI.Powered by Labrador CMS