Per Egil Johansen, Sekretær i Fagforbundet Oslo, mener at Unicare har prioritert profitt foran deres sykehusansatte. Foto: Fagforbundet

– Unicare hevdet de ikke kunne betale sine ansatte bedre. Så selger de selskapet for 618 millioner kroner

Publisert

— I lønnsoppgjør hevdet Unicare at de ikke hadde råd til å betale sine sykehjemsansatte bedre. Så selger de selskapet for utrolige 618 millioner kroner.

Unicare er uten troverdighet.

I lønnsoppgjør etter lønnsoppgjør har Fagforbundet Oslo sine tillitsvalgte møtt ett Unicare som har hevdet at det er lite eller ingenting av midler til lønnsforhandlinger, og at det ikke er økonomisk handlingsrom til å utjevne lønnsforskjellene innad i selskapet og/eller ta igjen gapet til kommunal sektor.

Over lang tid har enkeltansatte på de seks Unicare-sykehjemmene vært ute i ulike medier og fortalt om sine lønns- og pensjonsvilkår, om gapet til kommunen, og tapet ved å være konkurranseutsatt.

Våren 2017 gikk en av Unicare sine ledere ut offentlig og forsøkte seg på å plassere ansvaret for lønnssystemet på Fagforbundet.

— Lojaliteten ligger hos eierne

Våre rettferdige krav har blitt avvist igjen og igjen og igjen.

Unicare kunne når som helst møtt oss til felles innsats for å få på plass et lønnssystem der forskjellene innad i selskapet hadde blitt utjevna, gapet til kommunen hadde blitt tatt igjen, og hvor ansatte hadde blitt sikret gode lønns- og pensjonsvilkår.

Men Unicare sin lojalitet ligger hos eierne, hvor lønnsomhet og profitt uten tvil er det aller viktigste.

Et salg på utrolige 618 millioner kroner viser hvor pengene har tatt veien. Ikke i lønningsposen eller på pensjonskontoen til de som står nærmest pasientene, og som hver eneste dag gjør sitt ytterste for å tilby gode tjenester med høy kvalitet.

— Millionutbytte er ikke svaret

Norsk helsevesen står ovenfor store rekrutteringsutfordringer i årene fremover.

Svaret er ikke dårlige lønns- og pensjonsvilkår, ei heller millionutbytte til aksjonærer og spekulanter. Veien å gå er en lønn å leve av, og en lønn å leve med, og en pensjonsordning som gir grunnlag for en trygg økonomisk og sosial alderdom.

Det skylder vi hver eneste en av dem som utgjør velferdsstatens grunnmur.

Powered by Labrador CMS