Den 6. januar er det klart om Sunniva Gylver blir biskop på Vestlandet.

Sogneprest på Fagerborg, Sunniva Gylver, kan bli biskop i Bjørgvin

Bjørgvin bispedømmeråd omfatter menighetene i Vestland fylkeskommune. Blant de nominerte er Sunniva Gylver.

Publisert

Gylver har ledet livssynsprogrammer på TV 2 og NRK og har også gitt ut flere bøker. Hun er sogneprest i Fagerborg menighet i Oslo.

De øvrige nominerte er professor Stephanie Dietrich (56) ved VID Vitenskapelige høgskole, domprost Ragnhild Jepsen (53) i Nidaros, nestkommanderende Nils Terje Lunde (51) i Forsvarets tros- og livssynskorps og domprost Gudmund Waaler (59) i Bjørgvin.

De fem er valgt ut etter intervju og behandling i Bjørgvin bispedømmeråd.

6. januar offentliggjøres de tre kandidatene med flest stemmer. 9.–10. februar tilsettes ny biskop av Kirkerådet.

Powered by Labrador CMS