DEBATT

Med salget av Entra Eiendom, har regjeringen solgte Nasjonalbiblioteket i Henrik Ibsens gate til den svenske eiendomsgiganten Castellum.

Raymond Johansen: – Regjeringas salg av Nasjonalbiblioteket handler om rå kapitalisme

Regjeringas salg av Nasjonalbiblioteket og andre offentlige bygg er et resultat av rå kapitalisme og minner sterkt om hva Høyre-byrådet gjorde da de styrte Oslo.

Publisert

Forrige uke solgte regjeringa Entra Eiendom til den svenske eiendomsgiganten Castellum. Nasjonalbiblioteket, Posthuset og det nye universitetsbygget på Tullinløkka er noen av de 90 eiendommene som nå går ut av offentlig eie og deleie. De fleste ligger i Oslo og har offentlige virksomheter som leietakere.

Fellesskapet tapte

Jeg er redd for at regjeringa ved salget av Entra Eiendom er i ferd med å gjøre den samme feilen som Høyre-byrådet gjorde de 18 årene de styrte Oslo. I løpet av disse åra solgte de eiendommer for 11 milliarder kroner.

Dette er eiendom som i dag er verdt 28 milliarder kroner. Fellesskapet har dermed tapt mye penger, mens eiendomsinvestorer har tatt fortjenesten.

Vi trenger steder å være

Det er viktig at fellesskapet, enten ved staten eller kommunene, eier eiendom: For det første for å sørge for at prisstigning og gevinster kommer alle til gode, og ikke bare beriker store oppkjøpsfond og eiendomsselskaper.

For det andre fordi offentlig eierskap selvfølgelig også viktig fordi staten og kommune trenger bygg. Vi har mange lovpålagte oppgaver. Vi trenger skoler og sykehjem, men også kontorer.

Du må ta regningen

I tillegg har vi et ansvar for å bevare viktige institusjoner, som Nasjonalbiblioteket på Solli plass. Dette er et av de store nasjonale byggeprosjektene fra tidlig på 1900-tallet. Det er et offentlig signalbygg og viktig for norsk arkitekturhistorie, men som nå altså er ute av offentlig eie.

Staten har opsjon på å kjøpe tilbake Nasjonalbiblioteket. Det håper jeg de gjør. Samtidig er det et paradoks at det er Ole Nordmann som må ta regningen for å kjøpe tilbake et bygg som egentlig tilhører fellesskapet.

Rå kapitalisme

Nå er Entra solgt. Dermed er også makt og verdier, og ikke minst framtidig verdistigning, overført fra fellesskapet til private investorer. Dette er en ren politisk handling fra Venstres næringsminister Iselin Nybø som best kan beskrives som rå kapitalisme.

En annen politikk er mulig. Byrådet har snudd om på salgsstrategien Høyre-byrådet hadde. Vi har stoppet nedsalget av kommunale bygg, vi har begynt å bruke forkjøpsretten og gjort mange strategiske tomtekjøp. Dermed sikrer vi at fellesskapet har bygg og tomter også for framtida.

Powered by Labrador CMS