På denne tomta, som Oslo kommune har kjøpt, kommer det ikke noen skole med det første. Foto: Per Øivind Eriksen

Ny barneskole på Ensjø i det blå. Samtidig blir det ene boligprosjektet etter det andre vedtatt i området

– Hvis jeg hadde flyttet til Ensjø, med planer om å etablere meg og få barn, så hadde jeg nok blitt litt bekymret, sier nabolagsblogger Per Øivind Eriksen.

Publisert

Bystyret har skjøvet byggingen av ny barneskole og flerbrukshall på Ensjø ut i det uvisse. Byrådet sier nå at det ikke er behov for noen Ensjø skole på denne siden av 2028.

– De som har flyttet til Ensjø-området og trodd at man skulle bygge ny barneskole, blir sikkert skuffet, siden den nye skolen er utsatt. Det betyr at man fortsatt må sende barna til Teglverket skole eller Hasle skole, sier Per Øivind Eriksen, bak nabolagsbloggen Ensjø aktuell informasjon.

Var planlagt klar i 2020

I Skolebehovsplan 2019-2028 står det at «Ny barneskole på Ensjø er planlagt etablert i Grenseveien 91. Skolen er planlagt med fire klasserekker og en fleridrettshall i tilknytning til skolen». 840 elever anslås det at skolen vil romme. Men byrådet unnlater å nevne når skolen skal stå ferdig.

I Skolebehovsplan 2016-2026 slås det derimot fast at den nye skolen er «planlagt med fire klasserekker og ferdigstilt 2020 med flerbrukshall i tilknytning til skolen».

Mange flytter til området

Senere har også andre tidspunkter blitt nevnt.

– Jeg har selv deltatt på et møte der planer for skolen og skolebygningene ble presentert. Da ble det varslet at skolen skulle stå ferdig i 2022, sier nabolagsblogger Eriksen.

Men samtidig med at planene for en ny skole er lagt på is, blir den ene reguleringsplanen etter den andre vedtatt for nye boliger i Ensjø-området. Leiligheter ferdigstilles i høyt tempo, og nye familier flytter inn.

Nye boliger spretter opp på Ensjø, men planene om en ny skole og flerbrukshall er lagt på is. Foto: Per Øivind Eriksen

Reguleringen av skolen trekkes

I Skolebehovsplan 2018-2027 forklares utsettelsen likevel med manglende behov: «Ettersom det er vedtatt utvidelse av Hasle skole, anses det ikke å være behov for skolen så tidlig som i 2021».

Og i desember 2017 blir reguleringssaken for den nye skolen rett og slett trukket fra behandling i Plan og bygningsetaten.

Nabolagsblogger Per Øivind Eriksen. Foto: Privat

– Barnefamilier blir nok skuffet

I den aller siste skolebehovsplanen, for 2019-2028, virker hele prosjektet svært usikkert: «Framdriften for skolen tilpasses utviklingen i befolkningsveksten i området og kommunens arbeid med en helhetlig plan for Ensjø-området», står det.

– Hvis jeg hadde flyttet til Ensjø, med planer om å etablere meg og få barn, så hadde jeg nok blitt litt bekymret. Jeg håper bare at saken om barneskole på Ensjø ikke blir som saken om de grønne områdene, som er blitt utsatt og utsatt.

– Ikke behov for skole

Pressekontakt Karin Steenstrup, i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, svarer følgende om skolesatsingen:

– Elevtallsframskrivninger viser foreløpig ikke behov for utvidet kapasitet på barnetrinnet i sentrum-øst. Derfor har vi ikke satt et ferdigstillingstidspunkt for Ensjø skole. Utvidelsen av Hasle skole vil sammen med Teglverket skole trolig gi tilstrekkelig antallet elevplasser i området i planperioden frem til 2028.

Pressekontakt Karin Steenstrup forteller at et nytt reguleringsarbeid er startet rundt en ny Ensjø skole. Foto: Privat

Oslo kommune fortsetter likevel jobben med å etablere en ny skole på Ensjø, siden det er usikkert hvor mange elever det etter hvert vil bli i området, som er i rask utvikling.

Utreder flere typer bruk

Utdanningsetaten fikk i juni 2018 i oppdrag å sette i gang en detaljregulering av tomtene kommunen har kjøpt på Ensjø. Dette gjelder adressene Grenseveien 91, 73 og deler av 95. Reguleringsarbeidet skal fortsatt legge til rette for en 1-7 skole med fire parallelle klasser, inkludert flerbrukshall. Men også en barnehage med åtte avdelinger.

Før reguleringsarbeidet settes i gang, er Utdanningsetaten nå også bedt om å utrede om det er mulig å legge til rette for andre formål, som bydelstilbud eller kulturformål. Dette utredningsarbeidet er snart ferdig, ifølge Streenstrup.

– Igangsetting av detaljregulering før behovet for skolen er endelig avklart, gir bedre tid til å lage en god skole, barnehage og park. Skolen vil da kunne bygges raskere, om behovet plutselig endrer seg drastisk, sier hun.

Powered by Labrador CMS