PWC trenger lengre tid før de klarer å levere rapporten om lovbruddene i energigjenvinningsetaten. Foto: Images George Rex / Flickr

Rapport om lovbrudd i energigjenvinningsetaten utsatt

Revisjonsfirmaet PwC har bedt om å få utsatt frist for sin granskning av påstander om lovbrudd i energigjenvinningsetaten.

Publisert

– Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) har i dag orientert miljø- og samferdselskomiteen i Oslo bystyre om at PwC har bedt om utsatt frist til 22. oktober for sin rapport om undersøkelse i EGE, heter det i en melding fra byrådsavdelingen for miljø og samferdsel.

PricewaterhouseCoopers oppgir at de har behov for utsatt frist for å ivareta muligheten for kontradiksjon. Utsatt frist er innvilget av kommunen, heter det.

Rapporten skulle opprinnelig være ferdig denne uken.

– Kan ta tid

– Når byrådsavdeling for miljø og samferdsel mottar rapporten, er kommunen forpliktet til å vurdere om den inneholder informasjon som er taushetsbelagt. Det vil derfor ta noe tid før rapporten kan offentliggjøres, ifølge byrådsavdelingen.

Hvis rapporten blir levert 22. oktober, kan den bli offentliggjort «innen utgangen av den uken, heter det.

Vanskelig sak

PwC gransker energigjenvinningsetaten etter flere anonyme varsler om lovbrudd. Undersøkelsen er bestilt av Bergs byrådsavdeling. Saken er vanskelig for Berg, ikke minst etter at NRK sist uke avslørte 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i etatene Berg har ansvaret for.

PwCs granskning omfatter bare en del av saken. Kommunerevisjonen og Arbeidstilsynet har satt i gang egne undersøkelser.

Powered by Labrador CMS