Finansbyråd Einar Wilhelmsen presenterer årets oslobudsjett. For å få opp inntektene og få ned utslippene av klimagasser, øker han og byrådet parkeringsavgiftene.

Oslobudsjettet for neste år lagt frem. 50 prosent økning i beboerparkeringen, ny støtteordning for leietakere

– Et usedvanlig vanskelig budsjett å lage, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen om neste års økonomiplan for kommunen. Ikke bare skaper korona usikkerhet rundt pengebingen til Oslo kommune. Også de lave kraftprisene gir store tap.

Publisert

Oslobudsjettet som byrådet til AP, SV og MDG skal styre Oslo etter til neste år er nå ute. Tidligere lovete satsinger blir nedskalert. Bydelene får et kutt på 146,8 millioner kroner, noe som vil gå ut over tjenestene til folk lokalt.

– Essensen i oslobudsjettet er at vi er hardt truffet av korona. Det blir et trangt og konservativt budsjett. Reformarbeidet går ned, og vi presser marginene økonomisk. Men vi forsøker å holde på satsingene våre for klima, arbeid og fordeling, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen til VårtOslo.

Usikker koronastøtte fra staten

Årets oslobudsjett er på 80 milliarder kroner. Av disse går 65 milliarder til drift og 15 til investeringer.

Byrådet setter av to milliarder kroner til korona. Inkludert i budsjettet ligger også innbakt to milliarder i koronastøtte fra staten. Et usikkert beløp.

– Vi forventer at kommunene skal få full dekning av koronarelaterte kostnader, slik Stortinget har vedtatt. For eksempel har vi 700 millioner kroner i tap bare i kollektivtrafikken. Skulle vi ikke få disse pengene, blir det spennende tider. Da vil det virkelig synes i kommunebudsjettet, sier finansbyråd Wilhelmsen.

Et sted kommunen i så fall kan hente noen midler, er i premieavviksfondet til Oslo pensjonsforsikring, hvor det står 3,1 milliarder på bok, ifølge finansbyråden.

Ikke skolemat nå

Flere av satsingene til byrådet blir utsatt. Enkelte tjenester i kommunen må regne med kutt.

Skolemat til skolebarna blir utsatt til høsten 2022.

Aktivitetsskole til alle andreklassingene i byen utsettes i to år til 2022. Dette skulle vært innført allerede fra i høst. Likevel får flere andreklassinger enn før gratis aktivitetsskole. Nå inkluderes også barna i bydelene Frogner og St. Hanshaugen i ordningen.

Heller ikke klarer byrådet, som lovet, å sette ned kollektivprisene med 20 prosent på enkeltbillettene. Tvert imot vil de gå opp litt som følge av den generelle prisstigningen.

Også parkeringsavgiftene går kraftig opp. Prisene på beboerparkering øker med 50 prosent og fremmedparkering med 25 prosent.

Det betyr et hopp fra 3600 til 5400 kroner i året. Til sammenligning kostet det kun 300 kroner i året i 2017. Prisen for elbiler i beboerparkering økes fra 600 til 900 i året.

– Vi forventer å få full dekning fra staten til de økte utgiftene våre på grunn av korona, sier Einar Wilhelmsen

Mindre konsulentbruk?

Overføringene til bydelene skal ned med 146,8 millioner, foreslår byrådet. Det utgjør rundt 10 millioner per bydel.

Også konsulentbruken skal ned, ifølge finansbyråden. – Vi vil sende et tydelig signal her, sier han.

Til serveringsbransjen, som sliter, er det ikke noe nytt å melde: – Vi vil være med å bekjempe korona så godt vi kan. Det å holde smittespredningen nede, er det viktigste vi kan gjøre for utelivet, sier byråden.

Nye sykkelveier, økt trafikksikkerhet

På skrytesidene fremhever byrådet at de vil bygge 25 nye kilometer med sykkelveier. – Koronapandemien har virkelig vist hvor viktig det er å kunne sykle og gå. Det skal være plass til fotgjengere og syklister, sier Wilhelmsen.

I budsjettet ligger også penger til 200 flere ladepunkter for elbiler.

Byrådspartiene Ap, SV og MDG vil også sette i gang planlegging av egne nullutslippssoner i Oslo, der kun kjøretøy med nullutslippsløsninger kan kjøre.

Byrådet vil også satse tungt på trafikksikkerhet og hjertesoner rundt skolene. 45 millioner ekstra settes av til trafikksikkerhet og ti millioner til hjertesoner.

Det settes også av ekstra midler til næringsutvikling for å utvikle nye jobber.

Gjengs leie for fall?

En interessant ny satsing er en åtte prosent reduksjon i husleien til kommunale leietakere, som i dag må betale gjengs leie. Her innfører kommunen en bostøtteordning som utfordrer prinsippet om gjengs leie (markedspris for utleieboliger).

Kommunen setter av 378 millioner ekstra til husleieregulering og støtteordninger for leietakere i kommunale boliger.

– Vi vil fortsatt basere oss på gjengs leie, men kombinerer det med en ny kommunal bostøtteordning. Vi ønsker at flere skal kunne klare seg uten sosialhjelp. Ordningen er komplisert og det vil bli stor diskusjon rundt den i bystyret, sier byrådssekretær Åsmund Strand Johansen (SV).

Ingen vil tape på den nye beregningsmetoden, forsikrer han.

Trenger tre stemmer ekstra

Byrådet har ikke flertall alene. De er avhengig av tre stemmer fra resten av bystyret. De siste årene har Rødt sikret flertall for byrådets budsjett.

Powered by Labrador CMS