En strålende fornøyd finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) viser frem budsjettforslaget.

Oslobudsjettet: Mat på videregående skole, fri aktivitetsskole opp til andre klasse og sterk satsing på klima

– Mye har handlet om korona etter at jeg tok over som finansbyråd. Men med dette budsjettet erklærer vi at vi er på vei ut av pandemien, sier Einar Wilhelmsen, finansbyråd i Oslo.

Publisert

Med dagens Oslo-budsjett legger finansbyråd Einar Wilhelmsen opp til at vi er på vei ut av koronapandemien. Byrådet går nå inn for å gjennomføre flere av de tunge satsingene som har blitt utsatt på grunn av pandemien.

Men om pandemien ikke er like smittsom, er vi slett ikke ferdig med den ennå. For eksempel har byråd Wilhelmsen satt av en sum i budsjettet som han kaller en pott for koronareparasjoner: 142 millioner til sånne ting som forsterka opplæring, ekstramidler til barnevernet, bemanning i barnehagene og psykisk helsevern for å tette igjen hullene etter korona.

Skyter på regjeringen

For å få folk tilbake til kollektivtrafikken, setter byrådet av 135 millioner.

– Jeg er bekymret for om folk kommer tilbake til kollektivtrafikken. I dag ligger bruken på noen og sytti prosent i forhold til for korona. Det vil ta tid å være tilbake der vi var.

Å kutte i rutetilbudet til bussen, T-banen og trikken vil være uheldig, mener han. Uheldig synes han også det er at staten ikke har kompensert fullt ut utgiftene til kolletivtransport, noe som kan medføre kutt i tilbudet enkelte steder i landet.

– Man risikerer å få et varigere dårligere kollektivtilbud. Dette håper jeg den sittende regjeringen fikser. Hvis ikke, håper jeg den nye regjeringen tar ansvar, sier Wilhelmsen.

Inntil staten eventuelt kommer på banen, setter Oslo selv av de midlene som trengs.

MDG-byråden mener i det hele tatt at Høyre-regjeringen ikke helt har gjort opp for seg når det gjelder utgiftene Oslo kommune har hatt til korona. I fjorårets budsjett var det satt av to milliarder for å håndtere koronautgiftene. Oslo gikk 250 millioner kroner i minus, anslår han.

Giga-budsjett

Men sett hele budsjettet under ett blir dette småpenger. Totalbudsjettet for kommunen har nå vokst til så mye som 85 milliarder kroner. Tilsvarende verdien av det gigantiske oljefeltet Johan Sverdrup, i Nordsjøen.

Inkludert i dette beløpet ligger et enormt investeringsbudsjett på til sammen 19 milliarder kroner. Også i fjor var investeringsbudsjettet høyt, faktisk klarte ikke kommunen å bruke opp alle pengene som var satt av til nye anlegg, parker og skoler. I år har bystyret satt av penger blant annet til nytt reserveanlegg for vannforsyning. Men også til idrettsanlegg og skoler og sykkelveier.

– Vi klarte ikke gjennomføre alt av fjorårets investeringer, så det blåser opp budsjettene i år. Vi får en del av fjorårets investeringer over i neste år, sier Wilhelmsen.

Men trass i økende investeringsutgifter, i manglende kompensasjon fra staten til korona og i voksende gjeld, forsikrer finansbyråden om at kommuneøkonomien i byen er bunnsolid.

– Trippel A, ifølge Standard & Poor. Noe så å si ingen andre har, skryter Wilhelmsen.

Fossilfrie kjøretøyer og maskiner

Blant de tingene han fremhever fra det kommende budsjettet er klimasatsingen.

Fra 2023 skal samtlige av Sporveiens busser slutte å kjøre på bensin og diesel og bli elektriske, fra dagens 67 elbusser til 520 allerede i 2023. Også alle andre maskiner i kommunen skal bli elektriske: lastebiler, gressklippere og ismaskiner. Til dette formålet setter kommunen av 50 millioner kroner.

– Det betyr at vi skaper en drive i markedet etter utslippsfrie løsninger – maskiner som går på strøm og hydrogen, elektriske gressklippere og batteridrevne ismaskiner.

Det skal også bygges 25 km ny sykkelinfrastruktur – sykkelveier, sykkelfelt og opphøyde sykkelfelt. Såkalt plantebasert mat er også et satsingsområde. Kjøttforbruket i kommunen skal ned, og om du ikke ber om noe annet på kommunens arrangementer, så blir det kjøttfri servering.

Måltider i skolen

Men selv om MDG sitter i byråd og klima har vært et satsingsområde, sliter Oslo kommune med å nå sine egne klimamål, at utslippene av klimagasser i Oslo skal reduseres med 95 prosent i 2030 sammenlignet med 2009.

Og Wilhelmsen mener kommunen trenger flere virkemidler. Spesielt mener han at Oslo kommune må kunne kreve at leverandører gjør anleggsjobber uten CO2-utslipp. Dette er noe kommunen krever allerede, men som regjeringen ikke gir grønt lys for.

For øvrig mener Wilhelmsen at også staten burde stille strengere klimakrav på sine egne byggeprosjekter. Og: – Regjeringen må komme på banen med å elektrifisere tunge kjøretøyer vekk fra veiene.

En god nyhet er også byrådets satsing på mat i skolen. Fra neste skolehøst vil det bli et gratis kjøttfritt måltid (frokost eller lunsj) i de videregående skolene. Året etter vil også ungdomsskolen kunne servere frokost og lunsj.

Blant de andre store nyhetene er gratis aktivitetsskole for elevene i alle bydeler opp til andre klasse i 2022 og til alle elever til og med tredjeklasse i 2023. Dette ble utsatt på grunn av pandemien.

Kutt i bydelene

Men heller ikke i år er det fritt for kutt i Oslos 15 bydeler. Til sammen 92,6 millioner vil byrådet svinge øksa med her. Det høres kanskje bedre ut når man ser dette beløpet i forhold til totalbeløpet som overføres til bydelene, 26 milliarder. For da utgjør dette kuttet 0,3 prosent av de totale overføringene.

Også utdanningsetaten får mindre å rutte med i året som kommer.

På den positive siden, for kommunen vel og merke, er de økende inntektene fra strømsalg. Som krafteier av Hafslund E-CO kan kommunen justere opp inntektene for de nærmeste årene fra salg av strøm.

Andre nyheter

* 1,5 milliarder til kjøp av kommunale boliger.

* 673 millioner kroner skal gå til infrastruktur for sykkel, en økning på 253 millioner kroner fra tidligere budsjetter.

* Kommunen tar tilbake alle sykehjemmene til kommunal eller ideell drift.

* 120 millioner ekstra til forsterket innsats mot unge som gjentatt kriminelle.

* Fortsatt rosa busser.

* Nye plasser i kulturskolen på Manglerud, Voldsløkka og Mortensrud.

* Ekstra midler til unge arbeidsledige, unge som vil etablere sin egen virksomhet og til voksenopplæring.

* 10,7 millioner til forprosjekt for tredje boligsektor.

* 50 millioner til Oslobolig, for å hjelpe folk inn på boligmarkedet.

* 105 millioner til kunstgressbanene for å bli kvitt gummigranulat.

* Midler til å starte rehabiliteringen av Frognerbadet.

* Landhockeybane og klubbhus på Mortensrud.

* 8,7 mio til friplass på Haraløkka.

* Kommunal pressestøtte på samme nivå som i dag.

Powered by Labrador CMS