Myntgata 2-kvartalet kan bli videregående skole. Foto: Susanne Skaug

Eiendoms- og byfornyelsesetaten vil ha videregående skole, flerbrukshall, kultur og kunst i Myntgata 2-kvartalet

I mars 2017 kjøpte Oslo kommune Myntgata 2-kvartalet av Forsvarsbygg for 338,2 millioner kroner. Nå har de kommet et steg nærmere en avgjørelse om hva bygningsmassen skal brukes til.

Publisert

Eiendoms- og byfornyelsesetaten fikk i juni 2017 i oppdrag å etablere og lede en arbeidsgruppe for å anbefale fremtidig bruk av Myntgata 2-kvartalet ved Akershus Festning.

Nå er konklusjonen klar. Arbeidsgruppa anbefaler videregående skole i kombinasjon med flerbrukshall og lokaler for kultur- og kunstvirksomhet i bygningene, skriver Estate Nyheter.

  • Myntgata 2 utgjør et helt kvartal i randsonen av Kvadraturen og er en del av Akershus festningsanlegg.
  • Arealet er 12.717 m2, om lag to fotballbaner.
  • Bygningsmassen består av fire fredede bygg oppført i perioden 1861-1868, samt en tyskerbrakke som ikke er verneverdig.
  • De fredede bygningene ble brukt som staller og kaserner for ulike våpengrener stasjonert på festningen.
  • På 1950-tallet ble bygningene gjort om til kontorer. Blant annet har Luftforsvaret, Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet holdt til her.
  • I juni 2017 vedtok Oslo bystyre å kjøpe eiendommen fra Forsvarsbygg for 338,2 millioner kroner.
  • 1. august 2017 ble eiendommen overlevert til Oslo kommune.

Mange ideer til framtidig bruk

Det har kommet mange forslag på bordet i forbindelse med kommunens overtakelse av Myntgata. Da byrådsleder Raymond Johansenmottok nøkkelen til kvartalet i sommer, uttalte han at det var et av de kjøpene som har frembrakt flest forespørsler og møter.

I oktober inviterte også kommunen til et åpent møte der alle interesserte kunne komme med innspill. Byantikvaren, Plan- og Bygningsetaten, Utdanningsetaten og Kvadraturforeningen var blant dem som benyttet seg av muligheten.

Snuser på nye boligkonsepter

Eiendoms- og byfornyelsesetatens oppgave var å sikre areal til nødvendige kommunale behov på eiendommen og i tillegg bidra til ønsket byutvikling og økt byliv i Kvadraturen.

Både utbygging av kommunale boliger og salg til private boligutviklere har vært diskutert tidligere i prosessen. Arbeidsgruppa anbefaler noe boligutbygging i kvartalet, men ikke i form av ordinære kommunale utleieboliger eller omsorgsboliger. De ønsker heller å se på mulighetene for å prøve ut nye boformer.

«Sett opp mot kommunale arealbehov er det VGS (videregående skole, journ.anm.) som best nyttiggjør seg vesentlige deler av kvartalet – cirka 2/3. Arealene i en VGS vil også i stor grad kunne sambrukes med andre kommunale formål og private formål. Det anbefales ikke bygging av ordinære kommunale utleieboliger eller omsorgsboliger i Myntgata 2-kvartalet. Det bør likevel være kommunens ambisjon å få bygget et visst antall utleieboliger i kvartalet for eksempel til ungdom/elever, kunstnere, lærere eller andre med tilknytning til kvartalet. Kvartalet kan være egnet for utprøving av nye boformer/boligkonsepter», står det i rapporten.

Hele rapporten fra arbeidsgruppa kan leses her.

Kan føre til mer liv i området

Eiendoms- og byfornyelsesetaten mener forslaget er godt egnet for å fungere med og støtte opp under private formål. Dette gjennom arealer til konferanser, restauranter, utstillinger, messer, hotell, grundervirksomhet og annet.

Videre påpeker de at konseptet legger til rette for å etablere privat virksomhet i kvartalet. Disse kan samarbeide med skolen og eventuelt også bidra til å sørge for mer byliv i nærområdet.

Powered by Labrador CMS