DEBATT

Kleopatra og slaven av Edvard Munch. Olje på lerret 1916-21.

– Det er utenkelig at Munch ville brukt ordet «neger» i dag

Munch var sosialist og dessuten offer for nazistenes angrep på radikale kunstnere. Selvsagt er det respektfullt at titler gitt av kunsthistorikere preget av sin tid revurderes.

Publisert

Jeg så nylig den aller siste utstillingen i Munchmuseet på Tøyen før museet flytter til Bjørvika. Den har vakt noen sterke reaksjoner fra personer som mener den er problematisk.

Men: En billedkunstners valg av tittel på eget verk er en del av verket og skal ikke endres. Det blir som å retusjere verket.

Fjerner språklig sperre

Det er likevel et unntak der enkeltord har endret betydning og endt i strid med kunstnerens intensjoner og forkludrer samtidens persepsjon. Da er det ikke retusjering. Ordet «neger» er ett av noen ganske få eksempler. Og det bør ikke være problematisk i de fleste tilfeller.

Men når andre enn kunstneren valgte tittel, så er det uansett ikke å endre tittelen på kunstverket. Det er tydeligvis noen i Facebook-høyre som har tungt for det, men Mohammed Abdi og Munchmuseet har tatt et grep som fjerner en språklig sperre fra Munchs malerier.

Munch var sosialist og dessuten offer for nazistenes angrep på radikale kunstnere. Selvsagt er det respektfullt at titler gitt av kunsthistorikere preget av sin tid revurderes.

At det gjøres i forbindelse med Black lives matter og vår tids store kulturkonflikt er perfekt og i tråd med det jeg oppfatter som Munchs åndelige retning. Som pekte mot dette standpunktet.

Respektløst

Å insistere på at man skal bruke titler som andre enn Munch fant på er respektløst mot Munchs arv. Som inkluderer et sosialt engasjement man kan lese om i dagbøkene hans.

Munch ble selv offer for nazismens politikk og bannlyst som «entartet». Han var så langt fra dagens identitære som mulig. Det er nok av reaksjonære norske kunstnere Facebook-høyre kan omfavne, for eksempel kan de forsøke å renvaske Harald Damslet, men akkurat Munch kan de ligge unna.

Det er utenkelig at Munch ville brukt ordet «neger» i dag. Det er ikke meningsbærende for bildet, men er på grunn av semantikk blitt et handicap for opplevelsen av det.

Gjør Munch urett

De beste bildene av Munch er fabelaktige. Dersom vi ikke behandler dem med respekt, men kun ser dem som historiske artefakter uten noen større kunstnerisk verdi også i dag, gjør vi kunstneren, kunsten og oss selv urett. Så dette initiativet av Munchmuseet er både godt timet og dessuten noe andre museer bør strekke seg etter.

Som oslogutt og kunstner mener jeg at det er selvsagt at Munch ville ønsket at alle byens innbyggere – uansett etnisk bakgrunn – skulle føle like mye eierskap til arven han ga oss.

Da blir det helt meningsløst å skulle tviholde på et begrep som inntil for få tiår siden hadde en annen betydning for folk flest, men som nå heldigvis er skrotet og oppfattes av de fleste – med rette – som rasistisk. Det er jo vår felles kunst. Det bør bli mye mer av slike problematiseringer av kunsthistorien!

Powered by Labrador CMS