Advokat Inger Zadig ved Elden advokatfirma representerer Zaniar Matapours sak.
Advokat Inger Zadig ved Elden advokatfirma representerer Zaniar Matapours sak.

Matapour anker lagmannsrettens oppnevning av bistandsadvokater

Terrorsiktede Zaniar Matapour anker lagmannsrettens oppnevning av bistandsadvokat for 36 ofre etter masseskytingen i Oslo til Høyesterett, melder NRK.

Publisert

Fornærmede etter Sian-påkjørselen i Oslo, er av Borgarting lagmannsrett nektet rett til oppnevnt bistandsadvokat. Samtidig har lagmannsretten oppnevnt bistandsadvokater til de som fysisk var i nærheten under Oslo-skytingen uavhengig av om de ble skadd.

Elden Advokatfirma opplyser at de på vegne av sine klienter anker både lagmannsretts nektelse av oppnevning i saken om Sian-påkjørselen og oppnevnelsene for de som verken ble truffet eller var i skuddlinjen etter Oslo-skytingen, til Høyesterett.

Dette bekreftet advokatfirmaet i en pressemelding fredag forrige uke.

Ulike kriterier i like saker

Høyesterett er bedt om å avklare vilkåret for oppnevnelse av bistandsadvokater de to sakene.

– Borgarting lagmannsrett har i to likeartede saker benyttet to ulike kriterier for om det skal oppnevnes bistandsadvokat. Begge sakene er spesielle og de fornærmede har i begge saker et likt behov for advokatbistand. Derfor er det etter vårt syn nødvendig at Høyesterett ser nærmere på avgjørelsene, sier advokat Inger Zadig.

Powered by Labrador CMS