DEBATT

Trond Enger (til v.) og Roar Johnsen deltar gjerne i arbeidet med å utforme byens nye tros- og livssynspolitikk.

– Vi venter spent på Oslos nye tros- og livssynspolitikk

Tros- og livssynsutvalget foreslo at skolene bør slutte å arrangere gudstjenester i skoletida. De mente at gudstjenester, bønnesamlinger eller andre livssynsritualer eller markeringer, bør foregå etter skoletid.

Publisert

I 2019 satte byrådet i Oslo ned et uavhengig kommunalt utvalg. Oppgaven var å gå gjennom byens tros- og livssynspolitikk. Utgangspunktet var det stadig økende religions- og livssynsmangfoldet i byen. Målet var å skape en helhetlig politikk som er rustet til å møte en befolkning som i fremtiden kommer til å være enda mer livssynsmangfoldig enn i dag.

Rapporten «Tro det eller ei: Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo» ble lagt fram for omtrent ett år siden, den 28. mai i fjor.

Et bredt sammensatt utvalg ledet av Trond Bakkevig fra Den norske kirke kom fram til en rekke gode tiltak for å gjøre Oslo til en mer likebehandlende og livssynsåpen by.

Gud etter skoletida

Utvalget foreslo for eksempel enstemmig at skolene bør slutte å arrangere gudstjenester i skoletida. De mente at gudstjenester, bønnesamlinger eller andre former for livssynsritualer eller markeringer, bør foregå etter skoletid.

«Oslo er en mangfoldig by, og da er det ikke naturlig at religiøse ritualer skjer som en del av skoletiden», uttalte utvalgsleder Trond Bakkevig til Aftenposten da utredningen ble lagt fram.

Videre anbefalte utvalget at det opprettes et team for livsveiledning for kommunens eldretjenester. Hvis bystyret følger opp dette, vil dagens tilbud med sykehjemsprester utvides og bli bedre tilpasset Oslos religions- og livssynsmangfold.

Hva sa høringsinstansene

Et samlet utvalg ønsket også at kommunen skal overta gravplassforvaltningen fra Den norske kirke. Her har det kommet en gledelig lovendring. Etter at gravferdsloven ble endret ved nyttår, har Oslo og alle andre norske kommuner i realiteten fått makt til å overta dette hvis de vil.

Utvalgets rapport ble sendt på høring kort tid etter publiseringen, med høringsfrist 1. oktober i fjor. Vi er svært spent på å høre hva høringsinstansene har ment om de ulike forslagene og hvilken ny politikk Oslo kommune etter hvert vil vedta på området.

Powered by Labrador CMS