Nå kommer det landstrøm for utenlandsfergene i Oslo. Illustrasjonsfoto: Tom Gulbrandsen / flickr.com
Nå kommer det landstrøm for utenlandsfergene i Oslo. Illustrasjonsfoto: Tom Gulbrandsen / flickr.com

Nå går Stena Line over til landstrøm. Da synker miljøutslippene med flere hundre tonn i Oslo havn

Oslo Havn KF har som ambisjon at alle utenlandsfergene skal på landstrøm innen 2020. Nå gjenstår bare fergerederiet DFDS sine ferger Pearl Seaways og Crown Seaways.

Publisert

Fergen Stena Saga skal nå over på landstrøm, hvis Oslo Havn KF og Stena Line får det som de vil. Rederiet vil ombygge den godt voksne 80-tallsferga.

Bakgrunnen er at skip som ligger til kai må ha hjelpemotorer gående for å forsyne skipet med strøm. Det gir store utslipp av helseskadelige stoffer som NOx, svovel og sotpartikler samt klimagassen CO2. Ved å koble til strøm fra land, behøver ikke båtene la dieselaggregatene dure, utslippene kuttes og rederiene sparer drivstoffutgifter.

Alle på landstrøm innen 2020

– Dette er et viktig steg mot en nullutslippshavn. Jeg vil rose Oslo Havn KF og Stena Line for aktivt å bidra til bedre miljø og luftkvalitet i byen vår. Vi har som mål at alle utenlandsfergene skal ligge på landstrøm innen 2020. Landstrøm er en viktig del av byrådets nullutslippsplan, som skal fremmes for bystyret før sommeren, sier Kjetil Lund (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.

Håper DFDS følger etter

Oslo bystyre vedtok i 2016 Klima- og energistrategien. Om satsingen i Oslo havn heter det at landstrøm og andre miljøtiltak skal redusere utslippene fra havneaktiviteten i Oslo med minst 50 prosent innen 2030.

Nå er det klart at det svenske firmaet Processkontroll Elektriska AB skal bygge landstrømanlegget for Oslo Havn KF.

– Oslo Havn KF har jobbet iherdig med å etablere landstrøm og er svært opptatt av å bidra til reduserte miljøutslipp. Vi er glade for at Stena Line går foran og vil bruke landstrømanlegget. Nå håper vi at Enova er positiv til rederiets søknad. Jeg håper også at fergeselskapet DFDS legger til rette for å bruke landstrøm, sier styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF.

Reduserer utslippene med 12 000 tonn

– Stena Line har en sterk miljøprofil, og vi tester blant annet alternativt drivstoff. For tiden legger vi om 13 av våre 38 fartøy til landstrøm. Det reduserer CO2-utslippet med 12 000 tonn årlig, sier Johan Edelman, linjesjef for Stena Line i Norge.

Han mener Stena Saga kan gå i trafikk i flere år til. I fjor økte antall krysningspassasjerer med ti prosent. Noen passasjerer er til og med så glade i Stena Saga at de drifter en egen venneside på Facebook.

Johan Edelman. Foto: Daniel Spiro
Johan Edelman. Foto: Daniel Spiro

Stena Saga går i rute mellom Oslo og Frederikshavn i Danmark. Tirsdager ligger skipet om lag ti timer ved cruisekaia Revier. Ifølge rederiets egne beregninger vil bruk av landstrøm hver tirsdag bidra til å redusere de årlige utslippene med om lag syv tonn NOx og 300 tonn CO2.

De øvrige dagene ligger Stena Saga kun en til to timer til kai på Utstikker II. Oslo Havn KF ønsker nå å sørge for landstrøm på begge kaiene.

Skal bli nullutslippshavn

DFDS sine to skip ligger derimot rundt syv timer daglig på Utstikker II. Skipene benytter katalysator og reduserer allerede NOx-utslippene med 80 prosent. Med bruk av landstrøm kan fergeselskapet redusere utslippene ytterligere med syv tonn NOx og 2000 tonn CO2 årlig.

Color Line har allerede to skip på landstrøm. Dette utgjør en årlig reduksjon på 50 tonn NOx og 3 000 tonn CO2. Til sammenligning sparer Color Line Oslo for CO2-utslipp tilsvarende 1 700 biler årlig.

Roger Schjerva. Foto: Gorm K. Gaare / IKT Norge
Roger Schjerva. Foto: Gorm K. Gaare / IKT Norge

– Oslo Havn KF vil sammen med Processkontroll AB bygge en fleksibel landstrømløsning som kan tilby mer strøm til framtidens skip og redusere utslippene enda mer. Dette er i tråd med bystyrets strategi for hvordan Oslo havn på sikt kan bli en nullutslippshavn, sier styreleder Roger Schjerva.

Fakta om sjøtransport og miljø:

  • NOx (NO2 og NO) er gasser som oppstår når motorer forbrenner drivstoff. Høye
    konsentrasjoner av NO2 er helsefarlig.
  • CO2 (karbondioksid) dannes ved forbrenning av fossilt brensel som diesel og bensin. Deler av industrien og transportsektoren slipper ut så store mengder CO2 i atmosfæren at det medfører klimaendringer.
  • Luftforurensning fra skip ved Oslo havn bidrar vesentlig mindre til byens forurensningsproblemer enn trafikk og vedfyring.
  • Oslo havn håndterer seks millioner tonn gods årlig. Det betyr at miljøet spares for 200 000 tonn CO2 når varene fraktes på skip og ikke kommer til byen med trailer.
Powered by Labrador CMS