Studntene som søker opptak ved OsloMet blir stadig flinkere og konkurransen om studieplassene stadig hardere viser tall fra Samordna Opptak som ble presentert tirsdag. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix

Tøffere konkurranse om å studere ved OsloMet. Men færre vil bli lærere eller sykepleiere

Årets opptakstall viser at søkerne til de fleste studiene ved OsloMet er enda bedre kvalifisert enn i fjor. Poenggrensene går opp og konkurransen om studieplassene hardner til.

Publisert

Hele 22 av studiene i årets opptak til storbyuniversitetet OsloMet har nå over 50 i poenggrense for å få studieplass.

Studiet økonomi og ledelse topper lista over studiene med høyest konkurranse blant studentene ved årets opptak. Dette ble klart under presentasjonen av årets søkertall.

Færre søkere, men hardere konkurranse

Tallene for Samordna opptak viser en nedgang i antallet søknader til norske universiteter på vel to prosent i år. Nedgangen til tross, viser tallene fra OsloMet at konkurransen om studieplassene stadig blir hardere.

— Selv om antall studiesøkere over hele landet har gått noe ned, har poenggrensene ved de fleste studiene ved OsloMet gått opp. Det sier noe om hvor høye vitnemålkarakterer årets ferske søkere har med seg, og at søkerne er målrettede i sine valg, sier prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler, i en pressemelding.

Hun understreker at det ikke bare er på de mest populære studiene de ser en økt konkurranse blant søkerne. Eksempelvis har poenggrensene økt betydelig for helsefaglige studier som farmasi, radiografi og bioingeniør.

Økt interesse for digitalisering

I år, som i fjor, merker storbyuniversitetet en økning i interessen for fag innen informasjonsteknologi. Design og kommunikasjon i digitale medier er det tredje vanskeligste studiet å komme inn på ved OsloMet i år. Andre studier innenfor data- og informasjonsteknologi, medier og kommunikasjon, og bibliotek- og informasjonsvitenskap har alle svært gode tall.

�Studentene våre søker seg stadig til et større antall fag, forteller prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler. Arkivfoto: Christian Boger / VårtOslo

Prorektoren er ikke overrasket over at utviklingen innen fagfeltet fortsetter.

— Med den raske og altomfattende digitaliseringen av samfunnet som kontekst, er det naturlig med et trykk på studier som gir digital kompetanse. Det vil være svært ettertraktet i arbeidslivet fremover.

— Dette kan tyde på vi har nådd frem med budskapet om at IT ikke bare handler om koding, men om å utvikle løsninger for ulike fagområder i samfunnet, mener Nina Waaler.

Færre vil bli lærere og sykepleiere

Fjorårets opptak viste en rekordsøking til lærerstudiet ved OsloMet. I år er det noen færre som ønsker å bli lærere. Det samme er tilfellet for sykepleierutdanningen. Til tross for dette holder kvaliteten på søkerne seg god.

— Vi har gode og bevisste søkere, og jeg er glad for at det er bra tall for utdanning til yrker som handler om å arbeide med mennesker og gjøre en forskjell for andres liv. Slik kompetanse vil samfunnet alltid ha stort behov for, sier prorektor Waaler.

Powered by Labrador CMS