Byrådet kommer beboerne rundt Løkkeveien i møte og stenger gata for trafikk i et år. Her fra en beboeraksjon tidligere i vinter. Foto: Christian Boger
Byrådet kommer beboerne rundt Løkkeveien i møte og stenger gata for trafikk i et år. Her fra en beboeraksjon tidligere i vinter. Foto: Christian Boger

Full seier til aksjonistene på Ruseløkka. Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg stenger Løkkeveien

Det rødgrønne byrådet bestemte torsdag at Løkkeveien prøvestenges i ett år. Naboene på Ruseløkka og i Vika jubler.

Publisert

 Siden sommeren 2016 har naboer til Løkkeveien krevd at det rødgrønne byrådet får redusert trafikken i gata. Gjennom opprettelsen av Ruseløkka-aksjonen ønsket de å sette fokus på det de mente var en trafikksituasjon de ikke kunne leve med. Et innbyggerinitiativ har tatt til orde for å prøvestenge, eller helst permanent stenge, Løkkeveien for trafikk.

Etter vel to års kamp er kampen kronet med seier.

— Byrådet har bestemt seg for å prøvestenge Løkkeveien i ett år. Når prøvestengingen finner sted er foreløpig uklart, men vi håper å kunne sette igang i løpet av året, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til VårtOslo.

Analyse viser mer trafikk i Henrik Ibsens gate

Siden innbyggerinitiativet om prøvestenging kom i 2016 har byrådsavdeling for miljø og samferdsel foretatt en rekke utredninger. Her har en blant annet sett på hvilke konsekvenser en stenging av gata for trafikk kan få for trafikkmønster og framkommelighet i strøket generelt.

— Trafikkanalysen vi har gjort viser at Henrik Ibsens gate og E18 kommer til å ta av mye av trafikken. I tillegg tror vi at beboerparkering vil minske trafikkbelastningen i strøket. Det er viktig å prøve ut et tiltak som prøvestenging. Så får resultatene fra prøveperioden vise hva vi eventuelt kommer ti lå gjøre med trafikken i gata på en mer permanent basis, sier miljøbyråd Nguyen Berg.

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) roser aksjonistene på Ruseløkka. Nå prøvestenger hun Løkkeveien slik naboer og aksjonister har bedt om lenge. Foto: Arnsten Linstad
Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) roser aksjonistene på Ruseløkka. Nå prøvestenger hun Løkkeveien slik naboer og aksjonister har bedt om lenge. Foto: Arnsten Linstad

— Barn og unge har krav på trygg vei

Når Ap/SV/MDG-byrådet nå har falt ned på å foreta en prøvestenging henger dette nøye sammen med viktigheten av å ivareta helse og sikkerhet hos barn og unge i strøket.

— For oss er det veldig viktig at barn og unge har en trygg og sikker skolevei. Vi er klar over at det har vært store utfordinger i Løkkeveien. Vi håper nå prøvestengingen kan bedre på dette, sier miljøbyråden.

Hensynet til sikkerhet og helse har også vært et av de aller sterkeste argumentene hos aksjonistene.  I løpet av de ett og et halvt årene naboene har sloss for å få på plass tiltak, har det vært fire alvorlige ulykker i gata. I tillegg er det nesten daglig små trafikale hendelser.

Geir Rognlien Elgvin. Foto: Sturlason/Oslo kommune
Geir Rognlien Elgvin. Foto: Sturlason/Oslo kommune

— Hvor mange ulykker det har vært totalt vet vi ikke. Det føres ikke statistikk over små uhell og uhell uten alvorlige personskader. Det vi naboer ser er at det nesten daglig er små uhell grunnet den store trafikken, sa Geir Rognlien Elgvin i Ruseløkka-aksjonen til VårtOslo tidligere i vinter.

— En stor dag for beboerne

Ruseløkka og Skillebekk beboerforening har helt siden 1970-tallet jobbet for å få stengt Løkkeveien for biltrafikk.

Når VårtOslo overbringer nyheten til foreningens leder, Erik Karlsen, sitter han og blar i gamle bilder og oppslag om saken.

— Dette er en fantastisk dag. Det er godt at vi endelig har fått politikerne i byen til å innse at det er riktig å stenge gata for trafikk, jubler Karlsen.

Busser og utrykninsgskjøretøy skal få passere bommene som kommer i Løkkeveien. Men både privatbilister og næringslivet må finne andre gater når den sterkt trafikerte gjennomfartsåren prøvestenges. Foto: Arnsten Linstad
Busser og utrykninsgskjøretøy skal få passere bommene som kommer i Løkkeveien. Men både privatbilister og næringslivet må finne andre gater når den sterkt trafikerte gjennomfartsåren prøvestenges. Foto: Arnsten Linstad

Han peker på at prøvestengingen vil gi en svært positiv effekt på miljøet i nabolaget.

— Løkkeveien består nesten kun av leiligheter. Både luftforurensning og trafikksikkerhet har vært et stort problem. Nå håper og tror vi at forholdene kan bli mye bedre for oss som bor her, påpeker lederen av beboerforeningen.

— Vil ikke skape problemer andre steder i bydelen

Karlsen er svært spent på hvilke løsninger byrådet og bymiljøetaten nå finner for trafikken som tidligere har gått i Løkkeveien. Gata er per i dag Oslos mest trafikerte gate, med 3.000 biler flere i døgnet enn Sannergata på oversiden av Grünerløkka.

Beboerforeningen og aksjonister har nådd frem med protestene. Men bussene skal fortsatt få kjøre når Ruseløkkveien prøvestenges for all annen bilisme utenom utrykningskjøretøy. Foto: Marianne Grøtte / Radikal Portal
Beboerforeningen og aksjonister har nådd frem med protestene. Men bussene skal fortsatt få kjøre når Ruseløkkveien prøvestenges for all annen bilisme utenom utrykningskjøretøy. Foto: Marianne Grøtte / Radikal Portal

— Vi ønsker ikke at stengingen skal føre til store trafikale problemer andre steder i bydelen. Derfor er jeg spent på hvilke løsninger for trafikken politikerne kommer opp med. Når det er sagt tror jeg det beste ville være å lede så mye av trafikken sommulig inn i Henrik Ibsens gate. Her er det veldig lite trafikk i dag, mener Erik Karlsen.

Byråden roser beboernes engasjement

Byråd Nguyen Berg er svært imponert over beboernes engasjement i saken.

— Det er fantastisk at beboerne har engasjert seg i saken siden 1970-tallet. Beboerne og bydelens engasjement har gjort avgjørelsen om stenging lettere, medgir hun.

Prøveordning i et år

Dagens vedtak gjør at Løkkeveien, som en prøveordning, blir stengt i ett år. Stengingen vil fysisk skje ved at det settes opp bussbommer i begge ender av gata. Hvor bommene vil kommer er det fortsatt for tidlig å si noe om. Det er heller ikke tatt noen endelig avgjørelse på hvordan biltrafikken skal dirigeres når Løkkeveien stenges.

— Grunnet forsinkelsene på ferdigstillelsen av utbyggingen på Stortinget vil det inntil videre være nødvendig å la kollektivtrafikken benytte seg av gata. Derfor vil avstengingen skje ved hjelp av bussbommer. Nå skal bymiljøetaten ferdigstille planene for hvordan dette skal gjøres så raskt som mulig, sier Nguyen Berg.

Får flertall i bystyret for prøvestenging

Miljøpartiets samferdselsbyråd understreker at torsdagens vedtak ikke betyr at byrådet har konkludert når det gjelder en eventuell permanent stenging av Løkkeveien.

Men allerede nå er det klart at bystyreflertallet kommer til å støtte Ap/SV/MDG-byrådet og samferdelsbyråd Nguyen Bergs prøvestenging av Løkkeveien. Venstre har nemlig et lignende forslag liggende til behandling i bystyrets miljø- og samferdselskomite. Dermed er det klart at Raymond Johansens byråd ikke er avhengig av Rødts stemmer i bystyret. Venstre vil sikre Ap, SV og Miljøpartiet de nødvendige stemmene for prøvestengingen.

 

Powered by Labrador CMS