Oslo 20230426. Møte i Pressens Faglige Utvalg PFU.
I forbindelse med Deichmans nei til et arrangement av forlaget Legatum Publishing på biblioteket, omtalte VårtOslo boka deres som en fascist-bok. Bilde fra Pressens Faglige Utvalg.

VårtOslo ikke felt i Pressens faglige utvalg for bruken av ordet «fascist-bok»

Forlaget Legatum publishing klaget VårtOslo inn for Pressens faglige utvalg for tittelen: «Roser Knut Skansen for å nekte forlag å bruke Deichman til lansering av fascist-bok».

Publisert

Legatum Publishing mente VårtOslo brøt god presseskikk da avisen omtalte boken som forlaget har gitt ut, The Great Replacement, som en fascist-bok.

Forlaget mente ordbruken var stigmatiserende og at VårtOslo verken hadde dekning for å kalle boken fascistisk eller at forfatteren Renaud Camus’ ideer kunne kalles for en konspirasjonsteori.

Forlaget mente i tillegg de skulle hatt en samtidig imøtegåelse i saken, altså at de burde vært intervjuet og inkludert i saken.

Presise og dekkende begreper

VårtOslo argumenterte for at bruken av ordet «fascist» og «konspirasjonsteori» i denne sammenhengen ikke er skjellsord, men dekkende og velkjente begreper om boken til en «kjent, offentlig hvit nasjonalist og konspirasjonsteoretiker på ytre høyre fløy i europeisk politikk».

Avisen mente det var god dekning for ordbruken og henviste til førsteamanuensis Cathrine Thorleifsson, som leder regjeringens Ekstremismekommisjon.

Ifølge henne handler konspirasjonsteorien til Camus om at såkalte globalistiske eliter bevisst fører en politikk hvor hvite europeere blir erstattet av ikke-europeiske innvandrere. Dette mener de vil føre til at den opprinnelige europeiske befolkningen og deres kultur forsvinner.

Oppfordrer til etnisk utrensing

Det politiske partiet Renaud Camus selv stiftet i 2002, In-nocence, krever en slutt på all innvandring og fremmer å sende alle innvandrere og deres barn tilbake til Afrika og til sine muslimske land.

Altså en utvetydig oppfordring til etnisk utrensing av nærmere sju millioner mennesker fra Frankrike.

Ifølge Cathrine Thorleifsson er Renaud Camus blitt en sentral tenker for høyreekstreme i hvit overmakt-miljøene og hans arbeider blir sitert av høyreekstreme terrorister.

VårtOslo er også uenige med forlaget i at artikkelen utløser en samtidig imøtegåelse for forlaget, altså en rett til å bli hørt i saken, fordi saken handler om boka til forfatteren, ikke om selve forlaget.

Skal være takhøyde

Pressens faglige utvalg vurderte at bruken av ordet «fascist-bok» i en nyhetsartikkel var i grenseland, men aksepterte etter en samlet vurdering artikkelen på grunn av den store takhøyden som skal være i løpende politiske debatt.

PFU uttaler at de forstår at forlaget gjerne skulle uttalt seg i artikkelen, men finner ikke at avisen var presseetisk forpliktet til å inkludere et intervju fra forlaget i saken.

«Kritikken var rettet mot forfatteren, og det var kritikk av politiske ytringer i en bok, som inngikk i en løpende politisk debatt.»

Pressens faglige utvalg bet seg også merke i at forlaget hadde sluppet til i et leserinnlegg.

Powered by Labrador CMS