Aktivistene i bo- og arbeidskollektivet Vestbredden Vel Vel tok mandag eiendomsselskapet Urbanium til Oslo tingrett for å få leiekontrakter til leilighetene i Hausmanns gate 40. Saken ble tirsdag avgjort i minnelighet. Foto: Ann Bækken / Wikimedia Commons

Aksjonistene i Hauskvartalet blir leietakere og får ti års leieavtale. – Det blir litt rart å ikke kalle seg okkupant lenger

I 20 år har boligaksjonistene i Vestbredden Vel Vel kjempet for å få en leieavtale. I dag kan de endelig juble etter å ha inngått leieavtale med eiendomsselskapet Urbanium.

– Jeg er veldig lettet over at jeg nå slipper å forhandle og leve i uvisshet om vi kommer til å forbli her eller ikke, sier beboer Daniel Harila, i Hausmannsgate 40.

Han mener en tiårsavtale er det beste de kunne kjempet frem i dag, med tanke på at Oslo kommune har fraskrevet seg ansvaret for eiendommen.

– Jeg føler denne avtalen er det beste utgangspunktet for å fortsette arbeidet vårt med bolig og kultur. Vi er selvsagt alltid litt skeptiske, og det blir litt rart å ikke kalle seg okkupant lenger, sier beboeren, som selv har bodd der i ni år.

- Vi er selvsagt alltid litt skeptiske, og det blir litt rart å ikke kalle seg okkupanter lenger, sier beboer Daniel Harila. Foto: Privat

Endelig leietaker

Han er glad for at den nye statusen som leietaker gjør at han og beboerne kan gå ut offentlig og medvirke på en helt annen måte enn før.

– Dette er bare begynnelsen, med tanke på alt vi har fått til i tjue år, uten en kontrakt.

At beboerne skulle bli selveiere i adressen, ser han som litt utopisk. – Vi ønsket mest av alt at kommunen skulle ta over her, men det valgte de å ikke gjøre. Jeg er svært fornøyd med resultatet, sier Harila.

Overraskende vending i saken

Dagens avgjørelse gjør at saken har tatt en overraskende vending. I går startet rettssaken Vestbredden Vel Vel hadde anlagt mot Urbanium for å avgjøre om aktivistene bak bofellesskapet hadde rett til en leieavtale i Hausmanns gate 40.

Dette var en rett aktivistene og deres advokat Geir Hovland forsvarte på bakgrunn av den lange botiden aktivistene har hatt i lokalene og det omfattende vedlikeholdet de har utført på eiendommen. Huseieren Urbanium var på sin side uenige.

— Når man okkuperer et bygg, betyr ikke dette at man derved blir leietager. Graden av vedlikehold de hevder å ha utført, kan også diskuteres, sa advokat Per Hodnelandtil Dagens Næringsliv på søndag.

Urbanium og advokat Per Hodneland mener Vestbredden Vel Vel ikke har krav på leiekontrakter i Hausmanns gate 40. Foto: Bing Hodneland

Egner seg ikke i retten

Under partenes innledningsforedrag mandag ble det etter hvert klart at rettens administrator, dommerfullmektig Carsten Eriksrud, mente dette spørsmålet egnet seg bedre for mekling enn en rettsavgjørelse.

Dommerfullmektigens betraktninger fikk tydeligvis gehør hos partene. I formiddag kom nyheten om at partene har inngått en leieavtale for ti år på gunstige vilkår.

Snur på hælen

Eiendomsinvestor Espen A. Pay bekrefter leieavtalen.

— Dette har vi forhandlet om ganske lenge. Nå er det gjennomført. Rettssaken var ikke noe vi tok initiativ til, men noe som startet langt tilbake, sier han til VårtOslo.

Espen A. Pay, daglig leder i Urbanium, er fornøyd med tiårsavtalen han har inngått med Vestbredden Vel Vel. Foto: Urbanium

Dermed har den daglig lederen i Urbanium, Espen A. Pay, snudd på hælen siden søndag.

— Når man okkuperer et bygg betyr ikke dette at man derved blir leietager. Hvis man bor et sted uten å betale leie, kan man ikke regne med å bo der til evig tid, sa han til Dagens Næringsliv da, dagen før rettssaken.

Fornøyde med avtalen

Pay ønsker ikke kommentere hvorfor partene ikke kunne bli enige før rettssaken startet, men er fornøyd med den siste utviklingen.

— Vi er kjempefornøyde. Vestbredden vel vel er en hyggelig leietaker, som vi har kjent lenge og har et godt forhold til, sier han.

Dermed ser den lange tautrekkingen om Hausmanns gate 40 til å gå mot en slutt. Det slutter advokat Geir Hovland seg til.

– En god avtale

– Jeg mener saken var overmoden for å få til en slik løsning, sier Hovland, som er prosessfullmektig for aksjonistene i Vestbredden Vel Vel.

Han tror at partene ikke har klart å kommunisere godt nok tidligere og at det var enklere å få til en løsning når de måtte argumentere foran en dommer og tenke gjennom løsninger.

� Botid og den innsats Geir Hovland Vestbredden Vel Vel har gjort med å bevare eiendommen, gjør at de har rett på en leiekontrakt, mener advokat Geir Hovland.

– Jeg mener dette var en god avtale for leietakerne. Det at de nå får en rettslig posisjon som leietakere, betyr mye for dem, sier Hovland.

Striden er over

Når det gjelder leieprisen, ønsker han ikke gå i detaljer på denne. – Selvfølgelig er ikke leieprisen ubetydelig her. Jeg kan si så mye som at leiekontrakten er tilpasset dem på alle måter, forteller han.

Advokaten mener striden rundt Hausmannsgate 40 med dagens utvikling er over og avgjort.

– Nå har de et trygt sted å bo, riktignok i ti år, og de kan medvirke i planprosesser som kommer. Nå har beboerne en rettslig status som leietakere, ikke bare en okkupanter.

Powered by Labrador CMS