Elsparkesykler rundt omkring i bybildet.

Sparkesykkelhelvete: -Regjeringen må få ut finger'n

— Disse selskapene kan ikke bare sette ut masse sykler på kommunal grunn og forvente at kommunen skal ta seg av oppryddingen gratis, sier Jon Reidar Øyan, bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet. Han mener regjeringen må stille flere krav til elsparkesykkel-selskapene.

Publisert

Regjeringen somler og viser total handlingslammelse. Det er regjeringen som kan innføre forskrifter og hjemler som vi lokalpolitikere kan bruke til å rydde opp i kaoset. Det er utrolig frustrerende når bystyret i Oslo ikke engang kan bestemme over egen kommunal grunn.

— Frustrerende for meg, livsfarlig for blinde

I sommer har det rett og slett gått for langt. Henslengte og feilparkerte elektriske sparkesykler overalt. For meg er det bare frustrerende, men for andre går det utover muligheten til å bevege seg fritt i sin egen by. Disse syklene som ligger på tvers i fortauet gjør livet vanskelig for personer som er avhengig av rullestol for å komme seg rundt i byen. Og for blinde er det rett og slett en livsfarlig felle.

Nå har byrådsleder Raymond Johansen sagt klart og tydelig at kommunen skal trappe opp jakten på feilparkerte sykler og taue inn disse. Men vi vet enda ikke om vi har rett til å sende regninga til eierne av syklene.

— Tau de inn, la selskapene betale

Feilparkerte biler taues i verste fall bort, da må eieren betale en klekkelig sum for å få hentet den ut igjen. Det samme må da gå an å gjøre for kommunene. Tau de inn. Selskapet får de utlevert når de betaler for den faktiske kostnaden med inntauingen.

Disse selskapene kan ikke bare sette ut masse sykler på kommunal grunn og forvente at kommunen skal ta seg av oppryddingen gratis. Jeg skjønner at det kan være en fristende og artig forretningsmodell. Men det går ikke, total ansvarsfraskrivelse fra disse selskapene fremstår ikke akkurat veldig sympatisk.

— Over halvparten av ulykkene skjer om natten

Regjeringen må nå løse floken de selv var med å skape gjennom frislippet i 2018, da de likestilte små elektriske kjøretøy med sykkel. Den lovendringen har blant annet gjort det tillatt å kjøre elektriske fremkomstmidler med promille.

Mer enn halvparten av skadene forbundet med elsparkesykler skjer mellom kl. 22 og 07. Altså på natten. I juli ble tolv personer alvorlig skadet i ulykker forbundet med elsparkesykkel-ulykker i Oslo. Ti av dem var påvirket av alkohol. Dette er et argument som selvsagt taler for at det bør bli forbudt å bruke disse syklene på natten.

Krevde tiltak allerede april i fjor

Oslo kommune ønsker et slikt forbud. Men regjeringen sier at det kan vi ikke, for det nasjonale regelverket har de ikke laget enda. Så det må skje gjennom at de private firmaene ønsker det selv. Heller ikke her har kommunen og lokalpolitikerne rett til å bestemme.

Med dagens situasjon så vil jeg dessverre tro at sjansen er stor for at vi får det første dødsfallet relatert til elsparkesykler før regjeringen i det hele tatt evner å få på plass et nasjonalt regelverk. Samferdselsminister Knut Arild Hareide sa tidligere denne uka at de er i gang med arbeidet og at de gikk i gang med det før sommeren.

— Selskapene går rettens vei og får medhold

Dette er rett og slett ikke et holdbart svar. I april 2019, altså for snart 1 ½ år siden krevde byrådet i Oslo at regjeringen måtte rydde opp. Hareides uttalelser viser med all tydelighet regjeringens sendrektighet og manglende ønske om lokalt selvstyre.

Som lokalpolitiker er dette så frustrerende at en får lyst å ta saken i egne hender. Men det går heller ikke. Det har de prøvd i Bergen og Trondheim. Da har firmaene som eier disse syklene gått rettens vei for å slippe unna ansvaret, og klaget på at kommunen ønsker definerte regler og avtaler for å håndheve plassering og bruk av syklene. Og firmaene har fått medhold, så langt.

— Firmaene har fått siste ordet

Byrådet ønsker at Oslo skal være en pilotkommune med strengere regler. Det er fordi det er her situasjonen er akutt, og da kan vi ikke vente på at regjeringen skal få ut fingeren og få på plass statlig regulering.

Fram til Oslo får mulighet til å regulere elsparkesykler av samferdselsministeren og regjeringen, er det fritt fram for aktørene som leier ut å bestemme selv. Kommunen er i dialog med utleiefirmaene, men foreløpig er det eneste regjeringen har «bestemt», at det er firmaene som har det siste ordet.

Powered by Labrador CMS