DEBATT

Det er ingen grunn til at penger til trikk og T-bane skal gå igjennom Ruter. De kan gå rett fra Oslo kommune til Sporveien, mener skribentene.

– Skal vi slippe kutt i kollektivreisene våre, hent inn pengene fra Ruter-driften

Vi er kjent med at Ruter planlegger store kollektivkutt i Oslo og Viken. Samtidig koster det om lag en milliard å drive kontoret Ruter hvert år uten at det produseres én eneste reise, og kostnadene øker drastisk år for år.

Publisert

De siste dagene er vi blitt kjent med at administrasjonsselskapet Ruter planlegger store kollektivkutt i Oslo og Viken. Dette skjer hvis regjeringa ikke forlenger dagens ordning med kompensasjon for tapte inntekter når tilleggsinnstillinga blir lagt fram mandag 8. november.

Ruters varslede kutt vil føre til mer kø, kork og kaos i Oslo og deler av Viken. I tillegg står mange i buss, renhold og verksted i fare for å miste jobben.

Mens Ruter har varsla drastiske kollektivkutt, ser de imidlertid ingen problemer med å ta seg en fest på Bogstad gård med en prislapp som er nesten like mye som årslønna til en bussfører. Men utfordringene i kollektivtrafikken i Oslo og Viken stikker likevel dypere enn Ruter sin uvettige bruk av våre skattepenger på en pompøs fest.

Ruter kjører ingen

Ruter As er eid av Oslo kommune (60 prosent) og Viken fylkeskommune (40 prosent). De fleste har en overbevisning om at det er Ruter som kjører busser, trikker, båter og T-baner i Oslo og Viken. Men venter du på at Ruter skal komme og hente deg på en stasjon eller holdeplass, kan du være sikker på at kråka kommer og tar deg først.

Ruter henter ingen. Ruter kjører ingen. Ruter eier ingen busser, trikker, baner eller båter. Ruter eier ingen verksteder. Ruters jobb er ikke å transportere verken folk eller fe. Faktum er at det er ikke en eneste fører eller driftskritisk ansatt som har sitt ansettelsesforhold i Ruter.

Det er kommunalt eide Sporveien og Unibuss, eller Nobina, Norgesbuss og Vy Buss som frakter deg dit du skal. Eller Norled og Oslofergene AS hvis du står på en kai. Du blir hentet i det materiellet som finnes, av noen tusen ansatte som møter på jobb hver dag for å levere deg til punkt B.

Ruter brutale regime

Ruters jobb er å bestille trafikk, gjennom såkalte anbudsrunder på buss og båt.

Auksjonshuset Ruter arrangerer konkurranser der de bussoperatørene som vil gjøre jobben for minst mulig penger får den. Det er bussjåførene som betaler regninga for buss-anbudene. De må forholde seg til Ruters brutale kontrollregime med sekundmåling og straffegebyrer.

I dialog med tillitsvalgte, hører vi at frykten for bøter og å miste kontrakter har gått så langt at førerne presses til å kjøre selv om de er syke, slått til blods av ranere eller sterkt skadet.

Elefanten heter Ruter

Problemet er ikke at pengene ikke finnes i kollektivtrafikken, men hvordan disse blir fordelt og brukt. Elefanten i rommet heter Ruter. Kostnadene til å administrere Ruter har utviklet seg ifra 305 millioner i 2008 til 862 millioner i 2020.

Det er mer enn hva det koster å drifte trikken i Oslo i et helt år!

Samtidig har Sporveien, den faktiske leverandøren av trikk og T-bane i Oslo, i perioden 2012 til 2019 kraftig effektivisert sin virksomhet med en årlig effekt på nær 1 milliard kroner.

De som jobber i Sporveien, har jobbet under et økonomisk press og fokus på å jobbe smartere og bedre. Og dette har de fått til uten at det har gått på bekostning av lønns- eller arbeidsvilkår, samtidig som kvaliteten på tjenestene som tilbys har økt betraktelig de siste 15 årene.

Det er verdt å minne om at det var det borgerlige byrådet i Oslo som i sin tid oppretta Ruter til å drive privatisering av kollektivtrafikken. Men det er ingen fornuftig grunn til at skattefinansiert velferd, som buss er, skal være under anbud når kostnadene samla sett blir høyere.

Fordyrende mellomledd

Dessverre har det rødgrønne byrådet i Oslo, med Arbeiderpartiet i spissen, hatt berøringsangst overfor administrasjonsselskapet Ruter. At Ruter ikke kan se seg selv i speilet i en kritisk økonomisk situasjon og vurdere kutt i eget selskap er smått oppsiktsvekkende, men dette skyldes ene og alene et handlingslammet byråd.

Det er for eksempel ingen grunn til at penger til trikk og T-bane skal gå igjennom Ruter. De kan gå rett fra Oslo kommune til Sporveien.

Med dagens bestiller-utfører modell brukes veldig mye tid og penger på å inngå og følge opp alle ulike avtaler mellom Ruter og Sporveien, som begge er eid av Oslo kommune. Dette skaper administrative dobbelt funksjoner og fordyrende mellomledd.

112 millioner på app

Et annet eksempel på uvettig bruk av kollektivpengene, er at Ruter har brukt 112 millioner kroner i perioden 2012 til 2019 til å utvikle sin reiseapp. Men det samme gjør også Entur, statens reiseapp.

Det er fullstendig meningsløst at det skal utvikles og brukes mye penger på egne løsninger for Oslo og Viken når staten ved Entur utvikler løsninger for hele landet. Enturs formål er å koble kollektiv-Norge sammen, og det kan da være naturlig og riktig at Oslo kommune støtter opp om det og ikke utvikler egne løsninger.

Uvettig konsulentbruk

Det er ingen hemmelighet i dag at den spisskompetansen Ruter viser til i all hovedsak dreier seg om innleide konsulenter og konsekvensutredninger utført av andre. I perioden 2009-2018 brukte Ruter over 800 millioner kroner på konsulenttjenester, i stedet for å bruke kompetansen i Sporveien, som opp igjennom flere år har tilegnet seg kunnskap til drift og planlegging av kollektivtrafikken.

Det er på tide å snakke høyt om hvilken rolle Ruter skal ha i kollektivtrafikken i Oslo og Viken, og hvordan vi kan få mest mulig kollektivtilbud ut av fellesskapets midler. Ved for eksempel å samle all bussdrift i ett kommunalt eid selskap og all kollektivtrafikk i ett konsern, vil en kunne utnytte de stordriftsfordelene som dagens anbudsregime pulveriserer.

Ta fra Ruter

Dersom regjeringa ikke forlenger kompensasjonsordningen og det må spares inn for å slippe kutt i kollektivtransporten, må disse pengene blant annet hentes ved å effektivisere administrasjonsselskapet Ruter. Det koster nå om lag en milliard kroner å drive kontoret Ruter hvert år uten at det produseres én eneste reise, og kostnadene øker drastisk år for år.

Her er det rom for å hente mange hundre millioner i årlig effekt ved å kutte i innleide konsulenter og fjerne et system der kommunalselskaper bytter penger seg imellom. Da må de ansvarlige politikerne tørre å gå Ruter etter i sømmene.

Powered by Labrador CMS