Fabrizio Leone
Fabrizio Leone titter ned på en sprøytespiss rett utenfor porten til borettslaget i Bernt Ankers gate.

I Bernt Ankers gate ligger et lite borettslag midt i Norges største åpne rusmiljø: – Av og til vil jeg bare gi opp

Blant beboerne i Ebba borettslag bor det både barnefamilier og personer som har bodd der hele livet: – Vi opplever skrik, overdoser, vold, bygging av hytter for overnatting og blod på fortauskantene.

Publisert

Bernt Ankers gate er en av tverrgatene til Storgata. Her samles daglig svært mange narkomane som kjøper, selger og bruker sterke rusmidler. – Det går knapt en dag uten at vi må ringe inn en bekymring om overdose, forteller beboer Pernille Østli.

Hun og flere av beboerne i Ebba borettslag, bestående av 36 leiligheter, besøkte nylig helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre på Rådhuset. Her forklarte de hvordan det var å leve i et område som er så til de grader preget av rusbruk og rusbrukere.

Pernille Østli
Pernille Østli legger frem situasjonen for beboerne i Bernt Ankers gate for helse- og sosialutvalget i bystyret.

Blod på fortauet

I 2020 var store deler av rusmiljøet i Oslo samlet i Storgata, Brugata og Hausmannsgata. I dag er det ikke så mange rusbrukere som holder til i Brugata og Hausmansgate lenger. I stedet er de samlet utenfor Kiwi i Storgata og ved Lærerens hus i Osterhaus gate. Der brukes og langes det på åpen gate. – Det er nesten som om rusreformen allerede er gjennomført, kommenterer Pernille.

Det har alltid vært noe narkotikasalg i området rundt Bernt Ankers gate, men ikke slik som i dag. Det hele endret seg i forbindelse med ombyggingen av Storgata rundt 2020, forteller Pernille. Da var det mange passasjer og steder å gjemme seg bort her.

avfallet flyter
Ofte ligger avfallet og flyter når beboerne kommer hjem etter en lang dag på jobben eller skolen.

Blant beboerne i Ebba borettslag bor det både barnefamilier og personer som har bodd der hele livet. – Vi opplever skrik, overdoser, vold, bygging av hytter for overnatting og blod på fortauskantene utenfor borettslaget, sier Fabrizio Leone, som sitter i borettslagets styre.

Fikk gebyr fra bymiljøetaten

Men spesielt en situasjon har fått det til å koke over for beboerne, som lenge har forsøkt å få bistand fra offentlige myndigheter, uteseksjonen, politiet, bydelsoverlegen og bymiljøetaten.

Beboerne synes det er fælt at området har blitt overlesset av avfall, avføring og sprøytespisser. Men da bymiljøetaten mente at det var borettslagets ansvar å rydde opp i dette og attpåtil ila borettslaget et miljøgebyr for ikke å ha ryddet vekk sprøytespissene rant det over.

Sprøytespiss
Slike sprøytespisser er blitt hverdagen for beboerne i Ebba borettslag.

Attpåtil ga borettslagets vaktmestertjeneste beskjed om at sprøytespissene utenfor oppgangene var farlig spesialavfall som de ikke ville håndtere. Dette måtte beboerne gjøre selv eller de måtte bestille og betale noen som spesielt kunne gjøre denne jobben.

 – Av og til vil jeg gi opp

Fra soveromsvinduet sitt ut mot Bernt Ankers gate, har Fabrizio opplevd mer enn de fleste i byen. Han har overhørt krangler og sett vold på åpen gate. Han husker den ganen noen forsøkte å bryte seg inn gjennom et vindu i tredje etasje ved å bruke stillaset inntil blokka. 

– Av og til vil jeg bare gi opp. Jeg mener at det er ikke vårt ansvar å ta hånd om sprøytespissene. I det minste burde vi få en form for opplæring i hvordan å hanskes med denne typen avfall, sier han.

Fabrizio Leone
Nok er nok, mener Fabrizio. Av og til tenker han at han ikke orker mer av området.

Pernille synes nok er nok:

– Vi ønsker at Oslo kommune tar ansvar for daglig renhold i gatene, særlig i helgene, for det er så enorme mengder av forsøpling her. Det inkluderer spesialavfall, som kan ha smittefare og som vi ikke kan kaste på vanlig måte.

Hun mistenker at myndighetene ikke helt har fått med seg at det ligger et borettslag i dette området, siden det hovedsakelig er kontorplasser her.

– Vi opplever mangelen på hjelp som urettferdig. Det virker ikke som de offentlige instansene kommuniserer seg imellom.

Flaske til å inhalere dop
Det er ikke bare sprøytenarkomane i området rundt Storgata.

Sprøyter ligger strødd

Fabrizio og Pernille er opptatt av å ikke sette seg selv opp mot rusbrukerne eller rette skytset mot dem. Borettslaget har en rekke forslag til tiltak for å avhjelpe situasjonen, og blant de kortsiktige tiltakene er økt tilstedeværelse fra politi og uteseksjon.

– Det bør innføres offentlige toaletter og sprøytebokser. På en sommerdag oppsøker over 100 personer dette området i døgnet. Uten toaletter og sprøytebokser blir hele området gjort om til et offentlig toalett, og sprøyter ligger strødd på gata.

På lengre sikt mener beboerne det bør spres tilbud og tjenester til rusbrukerne utenfor sentrum. Dagens tilstander er ikke bra for noen.

De synes også åpningstidene på Prindsen mottakssenter burde utvides og at det burde være åpent for flere grupper av brukere.

Sprøytespisser og annet søppel.
Dette mener Oslo kommune at beboerne i Ebba borettslag må rydde opp i. Sprøytespisser og annet søppel.

– Beboernes eget ansvar

Når vi spør bymiljøetaten om miljøgebyret svarer de følgende:

– Bymiljøetaten er kjent med de utfordringer tilknyttet renhold av fortau i dette området uten at det fritar gårdeier fra plikten til å holde fortauet utenfor bygården rent og ryddig. Vi viser til politivedtektene, Oslo kommune § 4-3:

 «I indre by plikter eier av bygning eller grunn å sørge for renhold av fortau på eller langs eiendommen. Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. Overvannsluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l».

Blodflekker på fortauet
På fortauet utenfor Ebba borettslag er det ikke uvanlig å finne blodflekker.

Beboerne i Ebba borettslag håper fremdeles Oslo kommune vil ta grep, men da Fabrizio for et par dager siden sendte en melding til bymiljøetaten om søppel langs Bernt Ankers gate, fikk han følgende svar:

«Gårdeiere har ansvar for å holde fortauet rent utenfor sin bygård i henhold til politivedtektene i Oslo kommune. Bymiljøetaten har ikke planer om noe utvidet renhold åp angitt sted annet enn vårrengjøring og noe sporadisk renhold.»

Powered by Labrador CMS