Oslo 20221118. Oslo universitetssykehus HF med bistand fra Forsvaret og Justis- og beredskapsdepartementets NAWSARH-prosjekt gjennomfører beredskapsøvelse med det nye redningshelikopteret SAR Queen AW101 på Ullevål sykehus.
Oslo universitetssykehus har fått tillatelse til å lande de nye redningshelikoptrene Sar Queen ved Rikshospitalet. Dette bildet er tatt ved Ullevål sykehus.

Rikshospitalet får grønt lys til redningshelikoptrene

Oslo kommune har gitt Rikshospitalet tillatelse til å lande de nye redningshelikoptrene Sar Queen.

Publisert

Plan- og bygningsetaten har gitt midlertidig tillatelse til den mest skånsomme løsningen, H4, som var ønsket av leger, ansatte og pårørende, skriver Dagsavisen.

I oktober i fjor fikk sykehuset tillatelse til å sette opp en ny plattform for de nye redningshelikoptrene, men da var plattformen plassert rett ved siden av nyfødtintensiven – noe som medførte massive protester.

Overvekt av fordeler

Protestene ble hørt, og nå har man landet på en ny løsning, et stykke unna nyfødtintensiven. Tiltaket, eller plattformen, er tidsbegrenset og må være fjernet innen utgangen av 2031.

Også på dette tiltaket har det kommet protester, men plan- og bygningsetaten skriver at de har vurdert fordelene og ulempene opp mot hverandre og mener at det er en klar overvekt av fordeler ved å gi tidsbegrenset dispensasjon.

Powered by Labrador CMS