Bymiljøetaten oppgir trafikkfarlige hull som årsak til reasfalteringen, og kostnaden for tiltaket estimeres til 1,5 millioner kroner, ikke fem millioner.

Nei, byrådet skal ikke bruke fem millioner på rødere asfalt i Sognsveien i Oslo

I et Facebook-innlegg hevdes det at Oslo kommune skal bruke fem millioner kroner på å legge ny asfalt i Sognsveien, fordi asfalten ikke lenger er rød nok. Det stemmer ikke.

Publisert

Et innlegg om pengebruk på rød asfalt til sykkelfelt i Oslo har fått stor spredning de siste dagene. Til sammen har budskapet i innlegget fått over 5000 delinger, kommentarer og reaksjoner på Facebook. Det viser tall fra analyseverktøyet Crowdtangle, samt Faktisk.nos egne søk på Facebook.

Innlegget stammer opprinnelig fra Facebook-veggen til Jarle Aabø, og budskapet ble senere videreformidlet i flere Facebook-grupper. Aabø var tidligere ansvarlig for det nå nedlagte nettstedet «jatilbilenioslo.no», og har flere ganger tidligere blitt faktasjekket av Faktisk.no.

Aabø skriver at Oslo kommune er i full gang med å fjerne 2000 meter asfalt i Sognsveien i Oslo. Årsaken til dette skal ifølge ham være at den røde fargen på asfalten, som markerer sykkelvei, har falmet.

Har gjort egne beregninger

I denne faktasjekken skal vi se nærmere på påstanden om at byrådet vil bruke fem millioner kroner på strekningen, fordi asfalten ikke lenger er rød nok.

Faktisk.no har vært i kontakt med Aabø. Han opplyser at han har estimert prisen for asfalteringen ved å gange opp prisen for å asfaltere én meter asfalt med 2000 meter.

Skjermdump: Jarle Aabøes Facebook-vegg.

Han mener også det er åpenbart at motivasjonen for asfalteringen er at fargen har blitt blassere. Ifølge Aabø gir det ikke mening å frese opp og legge ny asfalt «for å fikse et par hull».

Ikke for å få rødere asfalt

Faktisk.no har vært i kontakt med Oslo kommune for å sjekke om påstanden stemmer. Seksjonsleder Mari Svolsbru i avdeling for gange, sykkel og kollektiv i bymiljøetaten skriver til Faktisk.no at nyasfalteringen ikke har noe med manglende rødfarge å gjøre:

– Årsaken til at vi i år reasfalterer strekningen er at dekket har fått store hull, slik at det er risiko for fall og skader for de som bruker sykkel eller sparkesykkel i sykkelfeltene. Bymiljøetaten har altså ikke lagt til grunn at vi er misfornøyde med fargen i forbindelse med dette driftstiltaket, skriver Svolsbru.

Tiltaket gjennomføres med andre ord for å bedre trafikksikkerheten, ikke av estetiske hensyn, slik det hevdes i innlegget. Hun opplyser at utbedringen skjer mellom John Colletts plass og Ullevål stadion.

Ikke fem millioner kroner

Det er heller ingenting som tyder på at asfalteringen vil koste fem millioner kroner å gjennomføre. Ifølge seksjonsleder Svolsbru estimeres det at arbeidet vil koste omtrent 1,5 millioner kroner.

Dette estimatet for totalprisen inkluderer blant annet fresing og fjerning av gammel asfalt, legging av ny asfalt, og tilpasninger rundt kummer og sluk, opplyser Svolsbru.

Etter at Faktisk.no tok kontakt med Aabø, har han oppdatert Facebook-innlegget med følgende tekst:

Update: Oslo kommune hevder nå at asfalten i Sognveien ikke byttes fordi den var falmet, men fordi den hadde noen hull. Litt som å bytte all asfalt mellom Oslo og Svinesund på grunn av noen hull ved Moss.

Kommunen hevder også at denne asfaltjobben ble levert til 1,5 millioner. Superbillig. Kommunen ved «sykkeletaten» innrømmer at tallet 1,5 kun er et estimat.

Har Faktisk for lite å gjøre?

Jarle Aabø sier følgende til Faktisk.no:

– At Faktisk.no faktasjekker Facebook-poster delt av privatpersoner skaper mistanke om at Faktisk.no har for lite å gjøre, eller at dere har en skjult agenda.

Når det gjelder prisestimatet opplyser han at dette er basert på et regnestykke der han har tatt den generelle prisen for å legge rød asfalt og multiplisert dette med 2000 meter. Han stusser også over begrunnelsen for å legge ny asfalt. Han mener det fremstår unødvendig å gjøre en så stor jobb for «å fikse et par hull».

Aabø trekker også kommunens estimat på 1,5 millioner kroner i tvil, og viser til at det ofte skjer kostnadssprekker i offentlige anskaffelser:

– Kommunens tall på 1,5 millioner er et estimat, mitt tall på fem millioner er også et estimat. Det hadde vært nyttig og hyggelig hvis Faktisk.no hadde laget et tredje estimat, ved å ta kontakt med dem som legger asfalt og som har peiling på sånt, sier Aabø til Faktisk.no.

Powered by Labrador CMS