Fortsetter vannmangelen, vil vann- og avløpsetaten kraftig redusere vannmengden i Akerselva.
Fortsetter vannmangelen, vil vann- og avløpsetaten kraftig redusere vannmengden i Akerselva.

Null effekt av oppfordring til vannsparing i Oslo. Kan bli stopp på vann til vanning og fontener

Oppfordringen om spare vannet i Oslo som følge av lite vann i byens vannkilder, har ikke hatt en effekt, sier kommunen. Restriksjoner kan komme på sensommeren.

Publisert

– Vi har lave magasinfyllinger i drikkevannsforsyningen i dag, og beholdningen synker. Normalt i uke 16 har vi 88 prosent magasinfylling. Nå ligger vi på 66 prosent. Det er alvorlig, men ikke kritisk nå, sier Frode Hult, seksjonsleder for vannmiljø i vann- og avløpsetaten.

I februar oppfordret kommunene alle Oslo-borgere til å bruke mindre vann. Årsaken er lav fyllingsgrad som følge av lite nedbør.

Det har derimot ikke hatt noen effekt, sier Hult. Hvis ikke innbyggerne bruker mindre vann og det ikke kommer mer nedbør fremover, må kommunen sette inn tiltak. Ut ifra de vannmengdene som er i dag spår Hult at tiltak kan komme på sensommeren.

Blir mindre vann i Akerselva

– Alt vann til kommunalt forbruk, som vanning, vannfyllerier og fontener vil da opphøre. Vannføringen i Akerselva, som jo starter der drikkevannskilden Maridalsvannet er, vil reduseres ned til 750 liter per sekund (l/s). Nå ligger vi på 1000 l/s mot normalt 1500 l/s på denne årstiden, sier han.

Hvis effekten av dette heller ikke viser seg vil ytterligere vannrestriksjoner iverksettes, blant annet restriksjoner på hagevanning og bilvask.

Særlig sårbart

Flere steder på Østlandet har hatt lite vann i sine vannkilder. Både Hønefoss, Hamar og Ørje har hatt om lag 100 prosent mindre nedbør enn en vanlig mars måned.

Oslo er særlig sårbar ettersom 700.000 innbyggere får vannet sitt primært fra én vannkilde, Maridalsvannet. Ny vannkilde i Holsfjorden er ventet å være klar i 2028.

Powered by Labrador CMS