Dagens førsteklassinger skal være russ i et Oslo nesten uten klimagassutslipp. Foto: Mona Maria Løberg / Flickr

– Elevene som starter i førsteklasse til høsten, skal være russ i et Oslo nesten uten klimagassutslipp

Effekten av om Oslo blir utslippsfri eller ikke, kan ikke måles med termometer. Men kan vi bygge skoler, boliger og idrettshaller uten utslipp, kan andre byer dra nytte av våre erfaringer.

Publisert

«Hørte du den kule lyden», sa datteren min da en ny elektrisk sparkesykkel elegant svingte forbi oss i Storgata denne uka. 12-åringen var sikker i sin sak, el-sparkesykkelen bar lyden av en klimavennlig framtid.

For i 2030 skal vi være mobile uten utslipp. Da skal kollektivtransport, sykkel, gange og elbil stå for persontransportarbeidet i byen.

Elevene som starter i førsteklasse i osloskolen til høsten, skal være russ i en by der verken biler, byggeplasser eller forbrenning av avfall fører til klimagassutslipp. En by nesten uten utslipp er utgangspunktet for arbeidet med en ny klimastrategi for Oslo 2030, som byrådet skal legge fram i løpet av våren.

Elevene som starter i førsteklasse i osloskolen til høsten, skal være russ i en by der verken biler, byggeplasser eller forbrenning av avfall fører til klimagassutslipp. Foto: Bymiljøetaten

Klimaetaten har nå levert faggrunnlaget for dette arbeidet. Å redusere klimagassutslippene med 95 prosent er et ambisiøst mål, men først og fremst betyr det at byen skal oppgraderes og rigges for grønn vekst. Oslo skal gjøre sin del av klimajobben, men klarer ikke dette alene. Målet forutsetter at nasjonale myndigheter, næringslivet og byens egen befolkning tar grep i klimautfordringene.

Mobile uten utslipp

En av utfordringene fram til 2030 er å få bort klimautslippene fra varetransporten. Heldigvis skjer det mye når næringslivet slipper kreativiteten løs. Nå testes flere nye løsninger for klimavennlige vareleveringer på elvogn og elsykkel. Nye elvarebiler er på markedet.

Dønn Grønn har en flåte elbudbiler, DB-Schenker har elektriske lastesykler og Bring har både trillevogner og sykler som erstatter fossile biler. IKEA har lovet at globalt skal all hjemkjøring av IKEA-møbler skje uten utslipp senest fra 2025. Som kjøper av transporttjenester bidrar Oslo kommune til å etterspørre varetransport uten utslipp.

Plast gir klimautslipp

Hver gang du sorterer plast i den blå posen gjør du en viktig del av klimajobben for byen. Plast som kastes i blå poser gjenvinnes og blir til ny plast. Plast som kastes i restavfallet blir brent, og plast som brennes blir til klimagassutslipp. I underkant av 40 prosent av avfallet som brennes i forbrenningsanleggene i Oslo er i dag plast.

Det er flere måter å bli kvitt disse utslippene på. Vi kan redusere bruken av unødvendig plast. Plasten vi bruker kan sorteres ut før avfallet forbrennes. Fossilfri plast vil også være et godt alternativ. I tillegg må det bygges et anlegg for å fange klimagassen fra forbrenningsanlegget og sørge for en trygg lagring av gassen, for all plast kan ikke brukes om igjen eller gjenvinnes.

Selv om Oslo er en liten by, kan den fungere som modell for andre. Her fra Klemetsrud energigjenvinningsanlegg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Byen vår er stor og liten

Oslo er en stor by i Norge, men en liten by i verden. Effekten av om Oslo blir utslippsfri eller ikke i 2030, kan ikke måles med termometer. Likevel er det viktig hva Oslo og andre byer gjør. Allerede i dag kommer hoveddelen av globale utslipp fra byområder. Fram mot 2050 forventer FN at verdens befolkning vil øke med ytterligere 2,5 milliarder mennesker, og økningen vil komme i byene.

Det betyr at det hver uke fram til 2050 skal bygges en by tilsvarende 1,5 millioner innbyggere. Disse må bygges klimarobuste og uten utslipp. Oslo kommune har et uttalt mål om å være en innovatør for klimaløsninger.

Ved å teste løsninger som andre byer kan dra nytte av, kan Oslo spille en større rolle enn hva byens størrelse skulle tilsi. Hvis vi kan bygge skoler, sykehjem, boliger eller idrettshaller helt uten utslipp, kan andre store og små byer dra nytte av våre erfaringer.

Miljøhovedstaden

Oslo deltar i nasjonale og internasjonale bynettverk for å utveksle erfaringer, vise fram våre løsninger og lære av andre byer. Samarbeid med andre gir også større etterspørsel og marked for klimavennlige løsninger og teknologi.

I år er Oslo europeisk miljøhovedstad, og vi har en ekstra mulighet til å vise fram våre løsninger. Vi skal vise vei og løfte frem mennesker og miljøer som med sin innsats og sin kreativitet bidrar til bedre og mer klimavennlig by.

Powered by Labrador CMS