� Det finnes andre løsninger enn å ringe 110 når vannet slår inn i kjelleren din, sier fungerende informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat Sigurd Folgerø Dalen. Foto: Christian Boger

I påskehelga kunne gjensatte avfallssekker startet storbrann. Nå ber brannvesenet beboere i bygårder bruke hodet

Sekker fulle av avfall plassert tett opp mot bygårdens fasade kan lett starte en storbrann. � Det er snakk om minutter fra sekken antennes til vi har en potensiell storbrann, sier branninspektør Sigurd Folgerø Dalen.

Publisert

Natt til skjærtorsdag måtte Oslo brann- og redningsetat skumlegge flere store avfallssekker som sto inntil fasaden på en bygård på Tøyen. Andre påskedag tok det fyr i sekker ved en bygård på Sagene. Bare rask varsling og rask respons fra brannvesenet hindret en potensiell storbrann.

— Vårt største mareritt er at en brann i slike sekker skal utvikle seg uten at vi varsles. Da er det fort gjort at brannen sprer seg raskt til bebyggelse rundt, og vi kan ha en storbrann i en bygård på gang, sier branninspektør Sigurd Folgerø Dalen til VårtOslo.

Sekker plasseres alt for tett på fasader

Hvor stort problemet med avfallssekker som står alt for tett innpå husfasader er, kan en bare spekulere i. Da VårtOslo er med brann- og redningsetaten på en rask kjøretur gjennom sentrale strøk av hovedstaden en formiddag, kommer vi over flere tilfeller av sekker med brennbart materiale plassert faretruende nær fasaden på gamle bygårder.

— Vi vet ikke hvor stort problemet er, men vi ser stadig vekk at slike sekker plasseres alt for nærme husveggen. Bare i påsken måtte vi fjerne 14 sekker fra forskjellige steder på Tøyen og Grünerløkka, forteller branninspektøren.

I alt for mange tilfeller settes fulle og brannfarlige avfallssekker alt for nær fasaden på gamle bygårder. Illustrasjonsfoto: Christian Boger

Han ber nå håndverkere og andre som benytter seg av slike sekker å tenke seg om før de setter fra seg sekkene.

— Det er lov å bruke hodet og tenke før en plasserer en sekk eller fem tett inntil en husvegg. Det er ingen som har lyst til å starte en storbrann. Derfor er det viktig å bruke sunn fornuft når en skal finne et egnet oppbevaringssted for slike sekker, sier Folgerø Dalen.

Tar raskt fyr

Et av problemene med disse sekkene er at de ofte er fylt med masse brennbart materiale som raskt tar fyr. Sprer brannen seg til omkringliggende bebyggelse, kan det straks bli en storbrann.

— En slik sekk er gjerne overtent på få minutter. Blir ikke dette oppdaget og varslet, vil brannen raskt kunne spre seg inn i leilighetene i bygården. Og branner oppstår hele tiden. Vi har eksempler på at både sigarettsneiper, gamle oljefiller, engangsgriller og knust glass kan skape brann i slike sekker, påpeker brannvesenet.

I tillegg til at sekkene bør plasseres i god avstand, helst minst fem meter fra husveggen, er brannvesenet også opptatt av at sekkene ikke blir stående over lengre tid. Helst ser de at sekkene hentes eller kjøres bort samme dag som de blir benyttet.

— Jo lengre slike sekker blir stående, jo større er sjansen for at noe skal skje. Derfor bør det være en tommelfingerregel at de som benytter seg av slike sekker også bestiller henting av sekkene. Dette bør helst skje samme dag som de fylles, understreker Folgerø Dalen.

Sikkerhetsavstand: Fem meter

Branninspektøren håper det kan være mulig å få til en slags indrejustis i borettslag og sameier. Beboere som oppdager slike sekker dårlig plassert, bør ta det opp internt med naboer, styret eller flytte disse selv.

Her skumlegger brannvesenet sekkene med brannfarlig avfall. Utenfor noen bygårder på Tøyen og Grünerløkka sto sekker bare noen centimeter unna et soveromsvindu. Foto: Oslo brann- og redningsetat

— Vi har dessverre ikke mulighet til å reise rundt og flytte eller skumlegge alle feilplasserte avfallssekker. Dersom du oppdager slikt, må du melde fra til styret i sameiet eller borettslaget. Så håper vi du kan få med deg noen naboer og rett og slett dra sekkene unna fasaden.

Mangelfullt lovverk

Når det gjelder sanksjonsmuligheter, er det lite brann- og redningsetaten kan gjøre for å straffe folk som setter avfallssekkene alt for tett opp til husveggen. I Oslo har det vært en forskrift for plassering av containere, men det er usikkert om forskriften fortsatt gjelder.

Det har heller ikke lykkes VårtOslo å få bragt på det rene om avfallssekkene faktisk omfattes av denne forskriften. Vår henvendelse til bymiljøetaten om saken per e-post, er ikke besvart.

— Brann- og eksplosjonsvernloven (se faktaboks) sier noe om hvilke plikter hver enkelt har for å forebygge at det oppstår farlige situasjoner med brann og eksplosjoner. Ellers er lovverket dessverre mangelfullt når det komme til slike spørsmål, mener branninspektøren.

Powered by Labrador CMS