I første kvartal i år kjøpte 9.212 personer i alderen 20 til 39 år sin første bolig. Antallet førstegangskjøpere har økt. Her fra Hospitalplassen i Pilestredet park. Foto: Helge Høifødt / Wikipedia
I første kvartal i år kjøpte 9.212 personer i alderen 20 til 39 år sin første bolig. Antallet førstegangskjøpere har økt. Her fra Hospitalplassen i Pilestredet park. Foto: Helge Høifødt / Wikipedia

Slik vil Raymond Johansen og byrådet gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet

Byrådet i Oslo vil hjelpe folk flest inn på boligmarkedet i byen. Byrådet foreslår at kommunen bygger nye boliger og eier dem sammen med boligkjøperne.

Publisert

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) og oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) presenterte i dag byrådets forslag til ny boligpolitikk i Oslo. De tre partiene ønsker at kommunen skal ta en mer aktiv rolle i boligmarkedet.

Bakgrunnen er at boligprisene har vokst kraftig de siste vel 25 årene. Ifølge beregninger fra Eiendom Norge har en nyutdannet sykepleier råd til fem prosent av de boligene som selges i Oslo.

– Oslo skal være en by for alle. Det kan ikke være slik at bare de som er heldige og har foreldre som kan hjelpe dem inn på boligmarkedet har råd til egen bolig i byen. Vanlige lønnsmottakere må også kunne bo i Oslo. Det er nødvendig å ta grep, og det gjør vi nå, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Tidligere har byrådsleder Johansen sagt at han mener at Oslo trenger flere kommunale boliger og at byrådet utreder en tredje boligsektor, for å få flere inn på boligmarkedet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Tidligere har byrådsleder Johansen sagt at han mener at Oslo trenger flere kommunale boliger og at byrådet utreder en tredje boligsektor, for å få flere inn på boligmarkedet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Norske boligpriser, særlig i storbyene, har nærmest sammenhengende vokst kraftig de siste vel 25 årene. Foto: Morten Holm / NTB scanpix.
Norske boligpriser, særlig i storbyene, har nærmest sammenhengende vokst kraftig de siste vel 25 årene. Foto: Morten Holm / NTB scanpix.

Tre nye boligtiltak

Mandag lanserte byrådet tre forslag, som skal testes ut dersom de tre partiene i byrådet får fortsette etter høstens kommunevalg.

  • De foreslår å bygge det de kaller «etablererboliger», som innebærer at kommunen skal bygge og selge boliger, men samtidig beholde eierskap i deler av boligen.
  • De lanserer noe som heter «innsats for leie», som går ut på at leiekostnadene blir lavere, men at leietaker må utføre drift- og vedlikeholdsoppgaver av enklere karakter.
  • Byrådet foreslår «leie til eie-bolig», som innebærer at folk kan begynne med å leie, i stedet for å kjøpe boligene kommunen ønsker å kjøpe opp. Husleien blir da nedbetaling på boligen, og målet er at leietaker skal bli eier av boligen på sikt.

– Vanskelig boligmarked

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, mener det skaper forskjeller når store grupper i praksis utestenges fra å bo i Oslo:

– Vi trenger en mer inkluderende boligpolitikk som skaper flere veier til egen bolig. Boligpolitikk er et viktig verktøy for å redusere forskjeller i byen vår, sier Marcussen.

I de større byene i Norge ligger gjennomsnittlig alder for førstegangskjøpere stort sett mellom 27 og 29 år. I Bærum ligger snittalderen over 30 år. Også i Oslo er snittalderen høyere enn andre steder. Dette kan ses i sammenheng med høye boligpriser.

Enklere for vanlige folk

– Med nye etablererboliger og innsats-for-leie boliger vil vi bidra til å endre boligmarkedet, og gjøre det enklere for folk med vanlig inntekt å skaffe seg egnet bolig i Oslo, sier byutviklingsbyråd Marcussen.

Oslo Arbeiderparti vedtok på sitt årsmøte tidligere i vår å skrote dagens ordning med gjengs leie, som betyr at kommunen tar markedspris på utleieboligene sine. Dette sier ikke byrådets nye boligpolitikk noe om.

Powered by Labrador CMS