Prisnedgangen på boliger er klart større enn tidligere år.

OBOS-prisene faller i Oslo. – Tegn på at renteoppgang og økte levekostnader kjøler ned boligmarkedet

– Vi venter at prisene kan falle noe utover høsten og kanskje noe mer enn det som er vanlig. Samtidig er det viktig å huske at selv om prisene skulle gå ned mellom fem og ti prosent, så betyr det bare at prisene er tilbake der de var ved inngangen til dette året.

Publisert

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 3,1 prosent fra august til september. På landsbasis var nedgangen 2,8 prosent.

– Prisene faller vanligvis på denne tiden av året, så dette var ikke uventet. Samtidig var nedgangen klart større enn tidligere år. Prisnedgangen kan være et første tegn på at vi nå går inn i en periode der renteoppgang og økte levekostnader vil kjøle ned boligmarkedet – og prisene, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

I Oslo har OBOS-prisene så langt i år steget med 8,4 prosent. De tolv siste månedene er oppgangen i Oslo på 6,0 prosent. I gjennomsnitt har Oslo-prisene i september falt med 1,1 prosent det siste tiåret.

Normal aktivitet

– Antallet omsetninger i Oslo i september er på 2019-nivå. Under pandemien ble det omsatt langt flere boliger enn normalt. Omsetningen er fortsatt høyere enn i årene før 2019. Dette tyder på at det fremdeles er stor etterspørsel etter boliger. Omsetningstiden holder seg også lav, sier Monsvold i en pressemelding.

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Venter prisnedgang

Monsvold tror boligprisene vil fortsette å falle framover:

– Vi venter at prisene kan falle noe utover høsten, og kanskje noe mer enn det som er vanlig sesongmønster. Vi tror også på noe prisnedgang neste år. Sterkt arbeidsmarked, økt lønnsvekst og befolkningsøkning bidrar imidlertid til at prisfallet blir moderat. Samtidig er det viktig å huske at selv om prisene skulle gå ned mellom fem og ti prosent, så betyr det bare at prisene er tilbake der de var ved inngangen til dette året.

Monsvold regner med at nedgang i boligbyggingen vil gjøre at prisene vil stige igjen når renta settes ned, noe som kan skje mot slutten av neste år eller tidlig i 2024. Særlig gjelder dette i Oslo hvor det – med unntak av 2010 – er 22 år siden sist det ble gitt så få byggetillatelser som i år.

Powered by Labrador CMS