Tommy Torgersen (t.v) og Roar Langaard i Oslo Bryggearbeideres forening frykter at det snart er slutt for de registrerte havnearbeiderne i Oslo. Foto: Christian Boger

Oslos havn risikerer å bli Europas første havn med søppelrangering

Publisert

Oslos havnearbeidere er i ferd med å bli utradert. Nå ber havnearbeiderne om at havna blir klassifisert som en såkalt bekvemmelighetshavn.

I over to år har havnearbeiderne i Oslo vært ulovlig utestengt fra sine jobber på kaia. Etter nedleggelsen av det sentrale laste- og lossekontoret har antallet havnearbeidere gått ned fra 38 til 22. Den siste tiden har de fått stadig færre oppdrag, og de frykter å bli utradert, om ikke noe drastisk skulle skje.

I dag demonstrerte bryggesjauerne utenfor Oslo rådhus.

— Det er ikke ubegrenset hvor lenge vi kan holde bemanningen oppe. Slik situasjonen er nå, vil vi minst måtte halvere arbeidsstokken etter sommeren om det ikke skulle dukke opp nye oppdragsgivere, forteller leder i Oslo bryggearbeideres forening, Tommy Torgersen.

Kan ikke leve på utenbys oppdrag

I mangelen på oppdrag i Oslo havn, har Torgersen og hans kolleger i stedet tatt oppdrag i andre havner i østlandsområdet. Dette har hjulpet noe på arbeidsmengden, men er langt fra nok til å holde bemanningen oppe.

— Slik det er nå, kan vi ikke leve på bare oppdrag utenfor Oslo havn. Vi er nødt til også å ha oppdrag her i havna for å få det til å gå rundt, påpeker han.

Ber om at Oslo havn får «søppelstatus»

Etter i over to år å ha forsøkt å komme fram til en løsning på konflikten ser havnearbeiderne seg nå nødt til, for å berge det som er igjen av deres jobber, å ta kampen et skritt videre. De har derfor bedt Norsk Transportarbeiderforbund sette i gang en prosess, slik at Oslo havn internasjonalt vil få status som bekvemmelighetshavn. Port of conveniance er en status det internasjonale transportarbeiderforbundet utsteder til havner hvor ingen organiserte havnearbeidere tar seg av lasting og lossing av skipene som anløper.

Dette er en status som, ifølge nestleder i Bryggeriarbeidernes forening, Roar Langaard, vil sørge for at mange av de seriøse rederiene, spesielt innen cruisefarten, vil styre unna Oslo.

— Det er tydelig at det eneste Oslo havn skjønner i denne konflikten er tiltak som rammer dem økonomisk. Får Oslo havn status som bekvemmelighetshavn, vil kommunen høyst sannsynlig tape både besøk og penger, sier Langaard.

Eneste bekvemmelighetshavn i Europa

Skulle ønsket fra bryggesjauerne vinne fram, ville det føre til at Oslo blir den eneste bekvemmelighetshavna i hele Europa.

— Det vil være dramatisk om Oslo Havn blir erklært som en bekvemmelighetshavn og pinlig for det politiske flertallet i Oslo. Da blir Oslo havn eneste bekvemmelighetshavn i verden ved siden av Mogadishu, sier leder av Rødts bystyregruppe Bjørnar Moxnes.

Bryggesjauere fra Oslo og store deler av landet demonstrerte tirsdag utenfor Oslo rådhus for å vise sin misnøye med byrådet og deres drift av Oslo havn. Foto: Christian Boger

Moxnes og hans partifeller har hele veien støttet bryggesjauerne og har vært klare på at de mener Oslo havn og byrådet må sørge for at havnearbeiderne får sine jobber tilbake. Samt at havnearbeiderne får fortrinnsrett til å utføre laste- og lossearbeid, i tråd med FNs ILO-konvensjon paragraf 137.

Nestleder Langaard mener byrådet kan takke seg selv om Oslo havn får bekvemmelighetsstatus og rederiene flykter fra byen.

— I over et år har vi ventet på at de opprettholder sine valgløfter om at ILO-konvensjonen skal overholdes i Oslo havn. Ikke overraskende har ingenting skjedd. Ting har heller blitt verre, slår han fast.

— Sosial dumping på høyt nivå

Den siste tidens dramatiske utvikling i havnearbeiderkonflikten skyldes først og fremst at Bryggearbeidernes forening har tapt anbudskampen om nok et laste- og losseoppdrag. Også denne gangen har anbudsvinneren lagt inn et tilbud hvor de legger til grunn at skipsmannskapene selv står for lasting og lossing av skipene.

— Dette er sosial dumping på høyt nivå, og det er merkelig at både Oslo havn og havnestyret nekter for at dette skjer, til tross for at de har fått rapporter fra inspektører i Det internasjonale transportarbeiderforbundet som sier det motsatte, slår Torgersen fast.

Både han og Langaard er fryktelig skuffet og mener Arbeiderpartiet ikke lengre er et parti for arbeidere.

— Partiet har så mye makt at det ikke skulle vært noe problem for dem å løse denne konflikten, hvis de ønsket det. Dette viser bare nok en gang hvor lite arbeidervennlig partiet faktisk er, sier de to.

— Ingen sosial dumping i Oslo havn

Til tross for at de har blitt forelagt rapporter fra Det internasjonale transportarbeiderforbundet som viser at det foregår sosial dumping i Oslo havn, vil verken fungerende havnedirektør Åsa Ness eller leder av havnestyret, Roger Schjerva, erkjenne at så er tilfelle. Begge mener Oslo havn drives etter ILO-konvensjonen.

— Ut fra hva Oslo Havn KF kjenner til, er det ikke fremkommet opplysninger som tilsier at det i Oslo havn utføres arbeid som strider mot ILO-konvensjon 137, sier Ness.

Leder av havnestyret i oslo, Roger Schjerva, mener det ikke forekommer sosial dumping i Oslo havn. Foto: IKT Norge

Heller ikke Schjerva kjenner seg igjen i bryggearbeiderne framstilling av forholdene i Oslo havn eller i påstandene om at det foregår sosial dumping i et stort omfang.

— Vi har grunn til å tro at aktørene i havna drifter i henhold til ILO-konvensjonen og andre føringer fra byrådet, sier Schjerva.

Lippestad mener det ikke er grunnlag for søppelstatus

Byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, er øverste ansvarlige for driften i Oslo havn. Det lykkes VårtOslo tirsdag ikke å komme i kontakt med han, men byråden har tidligere uttalt til FriFagbevegelse at han mener det på ingen måte er noe grunnlag for å gi Oslo havn status som port of convenience.

Byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap) mener det ikke er noen grunn til å gi Oslo havn status som bekvemmelighetshavn. Foto: Oslo kommune

— Selvsagt er det en forutsetning for Oslo Havn KF at samhandling med kunder og kontrakter følger gjeldende lover og regler. Og meg bekjent er disse i tråd med Høyesteretts tolkning av ILOs paragraf 137. Derfor mener jeg det ikke finnes grunnlag for å erklære Oslo som en bekvemmelighetshavn, men vi skal alltid være på vakt mot lovbrudd og sosial dumping. Det er viktig at det varsles og utføres tilsyn ved mistanke om det, sier byråden til FriFagbevegelse.

 

Powered by Labrador CMS