Fengselsgruppa i Jussbuss bak fra venstre; Eskil Vik Urdal og Bjørn Winquist. Foran fra venstre: Kaisa Ervik, Tomine Edvardsen, Reidun Mølmen.

Færre soningsplasser med nedskalert fengsel på Bredvet. Jussbuss frykter mange må sone langt fra Oslo

Oslo og omegn kan om få år ha 127 færre soningsplasser når fengselet på Grønland og i Drammen legges ned. — Vi frykter nedlegging av soningsplasser fører til langt dårligere rehabilitering av innsatte, Bjørn Winquist i Jussbuss.

Publisert

Oslo fengsel med sine 243 plasser skal etter planen legges ned og flyttes til et nedskalert fengsel på Bredtveit, med 170 plasser. I tillegg skal Drammen fengsel med sine 54 soningsplasser legges ned, sier Bjørn Winquist i fengselsgruppa til Jussbuss.

Jussbuss er et rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter ved Universitetet i Oslo (UiO), og har i over 50 år gitt gratis rettshjelp.

— Ser om vi kan nedskalere nytt fengsel

Når man summerer Jussbuss-oversikten blir det en netto reduksjon av 127 soningsplasser i Oslo og omegn innen få år.

— Har justisdepartementet noen plan for å sikre tilstrekkelig antall soningsplasser i Oslo og omegn, spør stortingsrepresetnant Seher Aydar (Rødt).

Jussbuss-tallene stemmer overens med at regjeringen har skissert et mindre fengsel for mannlige innsatte ved dagens kvinnefengsel på Bredtvet.

— Hvis et nytt fengsel skal bygges i Oslo, framstår Bredtvet som det eneste reelle alternativet, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) tidligere i år.

— Jeg jobber nå med å se om vi kan nedskalere et nytt fengsel for å imøtekomme ønsket om å verne mest mulig av Bredtvetskogen, samtidig som vi kan sikre et fengsel nært politi og domstol i Oslo, sa justisministeren.

En nedskalering på Bredtvet innebærer altså langt færre soningsplasser i Oslo. Og det bekymrer Jussbuss, særlig fordi det kan innebære at flere innsatte ender opp i soning langt vekk fra familie og pårørende.

— Familiebånd avgjørende for rehabilitering

I norsk kriminalomsorg er det et grunnleggende prinsipp og mål at innsatte skal tilvennes og forberedes på et liv i frihet etter endt soning. Da er kontakt med familie helt vesentlig.

— Besøk av pårørende er sentralt i prosessen med å tilbakeføres til samfunnet. Å opprettholde familiære bånd kan være helt avgjørende for at innsatte blir rehabilitert, sier Winquist.

— Om et besøk tar to eller fire timer, inkludert reisetid, spiller en stor rolle i hvor ofte de pårørende kan besøke den innsatte, skriver fengselsgruppa i Jussbuss i en epost til VårtOslo.

— Det er også en sosioøkonomisk dimensjon, ettersom lang reisetid betyr dyrere kollektivreiser. Jo dyrere det er å reise, desto færre besøk blir det mulig å gjennomføre for innsatte fra økonomisk svakerestilte familier, legger Winquist til.

Det er ikke bare Jussbuss som bekymrer seg over at Oslo og omegn om få år kan ha 127 færre soningsplasser.

Rødts stortingsrepresentant Seher Aydar stiller nå skriftlig spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl.

— Har justisdepartementet en plan?

— Et viktig prinsipp i kriminalomsorgen er nærhetsprinsippet, som innebærer at innsatte og domfelte så langt det er mulig skal sitte i fengsel i nærheten av hjemstedet, sier Seher Aydar.

— Hensikten er å motvirke sosial isolasjon og legge til rette for kontakt med familie og nære under straffegjennomføring, mener Rødt-politikeren.

— Har justisdepartementet noen plan for å sikre tilstrekkelig antall soningsplasser i området, og hindre at innsatte og domfelte sendes til fengsler langt unna sitt hjemsted, spør Aydar.

Spørsmålet fra Aydar er datert 25. mars og foreløpig ikke besvart av justisministeren. Men vanlig praksis er at statsråder svarer stortingsrepresentantene innen to uker fra spørsmålet ble stilt.

Powered by Labrador CMS