4. juni fjor var Grünerhagen full av folk, mange av dem beruset, da en 20-åring rettet en pistol mot en annen mann.

Ruset på kokain, hasj og alkohol dro 20-åringen opp pistolen i Grünerhagen park. Men forsøkte han å skyte?

Forsøkte den sterkt rusede 20-åringen å skyte en mann i Grünerhagen park i fjor sommer? Dommerne i Oslo tingrett er uenige om 20-åringen faktisk prøvde å trekke av. Parken var full av folk og vitner, men en video vist i retten gir ikke noe klart svar.

Publisert

— Det var masse folk i parken da det oppsto et basketak mellom flere personer, sa politiadvokat Børge Enoksen før rettssaken mot en 20 år gammel mann startet i Oslo tingrett.

— Der er det en som plutselig trekker et våpen mot en person som blir liggende på bakken og trekker av, la Enoksen til.

Filmer at han retter pistol mot en annen

Det er bevist at ingen skudd gikk av. Men forsøkte 20-åringen å trekke av? Eller retter han våpenet som en trussel?

I retten sto 20-åringen tiltalt for drapsforsøk og for å ha båret et ulovlig våpen på offentlig sted 4. juni i fjor. Nå foreligger dommen mot ham.

I retten erkjente han å ha vært ruset på alkohol, hasj og kokain før basketaket der pistolen blir tatt opp fra en bag. Mens dette skjer filmes hendelsen, der 20-åringen retter våpenet mot den andre mannen.

Problemet er at videoen ikke gir noe entydig svar på om den 20 år gamle mannen faktisk forsøker å trekke av eller om han bare peker med våpenet.

— Om lag 15 sekunder etter at han først tok frem revolveren og rettet den mot fornærmede, snudde tiltalte og det som for retten fremstår som hans venner seg vekk fra situasjonen og gikk oppover gangveien igjen, før de forlot parken løpende, heter det i dommen mot 20-åringen.

Tvil skal alltid komme tiltalte til gode

— Når det gjelder spørsmålet om tiltalte i løpet av denne hendelsen trakk av, har retten delt seg i et flertall og et mindretall, skriver tingretten.

Fakta i saken er at det aldri ble avfyrt noen skudd. Men spørsmålet er om det skyldtes feil på våpenet når 20-åringen trakk av, eller om han aldri trakk av.

Beviskravet i norske straffesaker er strengt, og enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode.

Det var svært høyt lydnivå i parken den aktuelle kvelden.

Med mange mennesker til stede, der også svært mange var høylytte og berusede.

— Flertallet, rettens leder og meddommer NN, har – hensett til det svært strenge beviskravet i straffesaker – kommet til at det ikke er tilstrekkelig bevist at tiltalte trakk av da han rettet revolveren mot fornærmede, står det i dommen.

Ett års fengsel for grove trusler med våpen

Den tredje meddommeren mener imidlertid at videoen viser at 20-åringen forsøkte å fyre av våpenet, men at det av en eller annen grunn aldri blir løsnet skudd.

Dermed ender Oslo tingrett opp med å frifinne 20-åringen for det mest alvorlige tiltalepunktet om drapsforsøk. Men det betyr ikke at retten ser mildt på at han truet fornærmede med et skytevåpen.

— Opplevelsen av å bli truet med skytevåpen er lik uavhengig av om våpenet fungerer eller ikke, så lenge ikke fornærmede er klar over at det eventuelt ikke fungerer, heter det i dommen.

— Tiltalte har tilstått og erkjent straffeskyld for grov trussel og grov ulovlig bevæpning med skytevåpen, skriver retten.

20-åringen blir derfor dømt til ett års fengsel for å ha fremsatt grove trusler med skytevåpen.

Powered by Labrador CMS