Her går namsmannen og bevæpnede politifolk til aksjon og kaster barnefaren Mohamed Jama (44) og familien ut av den kommunale leiligheten i Hagegata 31 på Tøyen.

Bevæpnet politi kastet Mohamed og familien ut av den kommunale leiligheten på Tøyen

— Bevæpnede politifolk kom med namsmannen for å kaste ut Mohamed Jama (44) og familien, sier nabo og venn Bjarte Breiteig. Nå krever venner, naboer og lokalpolitikere at utkastelsen reverseres og at familien får bli boene i Hagegata på Tøyen.

Publisert

Bydel Gamle Oslo mener utkastelsen av Mohamed Jama og familien er i tråd med reglene, og viser til at den bystyreoppnevnte klagenemden i kommunen har stadfestet vedtaket.

Men et Facebook-innlegg fra familiens venn og nabo, Bjarte Breiteig, har satt fyr på kommentarfeltene i sosiale medier lørdag. Breiteig forteller sin versjon av hvordan vennen Mohamed og familien etter mange år i en kommunal leilighet på Tøyen nå er kastet ut.

— Politifolk med pistoler og tre store politibiler

— Jeg er hos ham for å vise min støtte. Utenfor står tre store politibiler. Åtte til ti politifolk, væpnet med pistoler, er kommet ifølge med namsmannen for å få dem ut, forteller Bjarte Breiteig.

— Alle er høflige og vennlige. De sier de forstår at systemet virker urettferdig, men dette er det ikke de som har bestemt – de gjør bare jobben sin, skriver Breiteig på Fb-siden.

Et enstemmig bydelsutvalg i Gamle Oslo vedtok før jul i fjor å be byrådet stanse alle utkastelser fra kommunale boliger under korona. For ordens skyld - bildet er tatt før pandemien brøt ut.

VårtOslo har for å få klarhet i utkastelsessaken snakket med både det kommunale foretaket Boligbygg og bydel Gamle Oslo. Førstnevnte forvalter og eier leiligheten i Hagegata 31, mens bydelen har ansvar for å tildele vanskeligstilte familier bolig.

— Jeg har stor forståelse for at familien synes dette er vanskelig. Men bydelen har dessverre ikke nok kommunale boliger til alle som ønsker det. Det er 3.000 vanskeligstilte husstander i bydel Gamle Oslo, sier bydelsdirektør Tore Olsen Pran.

— Vi har 46 familier på venteliste til kommunal bolig, og mange av disse er barnefamilier, og vi må prioritere dem med størst behov, forklarer Pran til VårtOslo.

Får ikke kommunal bolig med 500.000 i inntekt

De 15 bydelene i Oslo følger byrådets regler og tildelingskriterier for kommunale boliger. Men det er bystyret som til sjuende og sist bestemmer hvordan reglene for tildeling av kommunale boliger skal være.

Ifølge kriteriene for å kunne få tildelt en kommunal bolig i Oslo, kan ikke et par eller familie tjene mer enn fem ganger folketrygdens grunnbeløp (1G) på drøyt 101.000 kroner årlig. Med andre ord vil en barnefamilie med samlet årsinntekt over 500.000 kroner ikke kvalifisere til en kommunal bolig.

— Vi har vært i dialog med familien over lengre tid, og tilbudt familien hjelp til å finne annen bolig, sier bydelsdirektør Tore Olsen Pran i Gamle Oslo.

De aller fleste boligene eies av det kommunale foretaket Boligbygg, som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Foretaket har over 11.000 boliger og er Norges største utleier av boliger.

— Har hatt dialog med familien i lang tid

Mohamed og hans familie skal ha mottatt beskjed om utkastelse for om lag ett år siden, ifølge de opplysningene VårtOslo har bragt på det rene. Utkastelsen ble påklaget til Oslo kommunes klagenemd, et utvalg oppnevnt av bystyret. I klagenmeda er vedtaket unntatt offentlighet og det har ikke lykkes VårtOslo å få innsyn.

Men bydelsdirektør Tore Olsen Pran påpeker at Gamle Oslo følger de retningslinjene bydelene har fått fra byrådet.

— Vi har gjort en helhetlig vurdering av familiens situasjon, og tatt hensyn til at det er en barnefamilie. Likevel har vi vurdert det slik at familien ikke tilfredsstiller kravene til kommunal bolig, sier bydelsdirektør Tore Olsen Pran.

— Vi har vært i dialog med familien over lengre tid, og tilbudt familien hjelp til å finne annen bolig. Saken har også vært behandlet i Oslo kommunes klagenemd og bydelen har fått støtte der for vår vurdering. Klagenemnden behandlet saken i fjor sommer. Familien har vært kjent med vedtaket i lang tid og har hatt rimelig tid til å søke seg annen bolig, sier Pran til VårtOslo.

— Er i risikogruppen for covid-smitte

En av lokalpolitikerne som har engasjert seg i utkastelsessaken er SVs bydelsutvalgmedlem i Gamle Oslo, Stian Amadeus Antonsen. Han mener Mohamed og familien må få tilbake den kommunale leiligheten i Hagegata 31.

— Dette er en stor barnefamilie der foreldrene er i risikogruppen for covid-smitte. På kort sikt må utkastelser stilles i bero. Jeg mener at alle utkastelser må stanses under en pandemi. Både for enkeltfamilier og samfunnet er det feil, sier Antonsen.

Stian Amadeus Antonsen (SV) sto bak det enstemmige vedtaket om å be byrådet stanse alle utkastelser fra kommunale boliger under korona.

I desember i fjor tok SV-politikeren initiativ til at bydelsutvalget skulle fatte et vedtak der de ber byrådet stanse utkastelser fra kommunale boliger under koronapandemien. Samtlige partiet i Gamle Oslo bydelsutvalg stilte seg bak forslaget, som ble enstemmig vedtatt:

— Bydelsutvalget i Gamle Oslo ber byrådet om instruere Boligbygg å innføre en midlertidig stans i utsendelser fra kommunale boliger fram til pandemisituasjonen er mindre prekær, og om å ta smitterisiko for spesielt mennesker i risikogrupper inn i vurderingen av eventuelle utsendelser, står det i uttalelsen fra bydelsutvalget i Gamle Oslo.

— Jeg ser blikket til barna

— Med den enstemmige uttalelsen mener vi bydel Gamle Oslo burde stanset utkastelsen av familien, sier Antonsen.

Under utkastelsen med bevæpnet politi forteller Bjarte Breiteig at han følte seg maktesløs som vitne til at Mohamed og familien mister sin kommunale leilighet.

— Det er lite jeg kan gjøre, annet enn å gå litt i veien for politifolka. Jeg ser blikket til barna, aner hva denne opplevelsen gjør med det de måtte ha av tillit til det norske fellesskapet, skriver Breiteig.

— Den yngste sønnen går i fjerde klasse og er på skolen mens dette skjer. Skolens ledelse har appellert til bydelen om at gutten må få bli i dette miljøet hvor han er trygg. De har brukt tid på å bygge relasjoner – han må i alle fall få bli til dette spesielt krevende skoleåret er over?

— Får ikke startlån til å kjøpe leiligheten

Nå har familien i Hagegata 31 fått beskjed om at dersom eiendeler som klær og møbler ikke er hentet innen to uker vil alt bli kastet.

— Leiligheten i Hagegata 31 skal nå legges ut for salg. Mohamed har søkt om startlån, i håp om selv å få kjøpe den, men fått avslag. I begrunnelsen står det at han har for høy inntekt til å være berettiget lån, og for lav inntekt til å kunne betjene det, forteller Bjarte Breiteig.

— Vi har samlet oss, en liten gjeng fra nabolaget og Tøyen Sportsklubb, for å vise familien at de ikke er alene. Vi vet så godt at det er folk som dem vi trenger i nabolaget. Mohamed har engasjert seg som fotballtrener og i FAU, sier naboen og vennen.

Powered by Labrador CMS