Oslo innførte flere bomstasjoner og endret takstsystemet 1. juni 2019.

Bompenger støttes av stadig flere i Oslo-området

Nesten seks av ti i Oslo-området er fornøyde med bompengeordningen. Støtten har økt fra 50 til 57 prosent fra 2019 til 2020.

Publisert

Det er den høyeste andelen siden Statens vegvesen startet undersøkelsen i 1989. Andelen økte til 63 prosent etter at det ble gitt informasjon om hva bompengene går til.

Undersøkelsen er den første etter at det nye bompengesystemet i Oslo ble innført. Tidligere betalte man omtrent halvparten av bilturene, men fra juni 2019 ble bompengebelastningen jevnere fordelt ved at tre av fire bidrar. Samtidig begynte også elbileiere å betale bompenger.

Færre er imot

– Det kan se ut som innføringen av det nye bompengesystemet med å fordele belastningen på flere, også de som kjører elbil, har virket positivt på folks holdninger. Mange har også kanskje erfart at de kommer bedre ut av det enn de fryktet, sier avdelingsdirektør Fred Anton Mykland i en pressemelding.

Én av fire sier at de er imot høyere satser i rushtiden. For fem år siden var 49 prosent imot det.

Samtidig er flere fornøyd med kollektivtilbudet i Oslo-området. Den har økt fra 70 til 76 prosent de siste to årene.

Powered by Labrador CMS