DEBATT

Det er ingen tvil om at det aller viktigste for å kunne tilby gode barnehager, er at det er nok ansatte på jobb til enhver tid, sier Randi Færevik, fra Fagforbundet Oslo. Her Suja Kannan og Ellen Knudsen.fra Vestlisletta barnehage.

– Gratulerer til Oslos barnehagelærere

Gratulerer med dagen til alle barnehagelærere! Den 5. oktober er barnehagelærerdagen. Tusen takk for jobben dere gjør for barna og samfunnet. Nå er det tid for flere folk og bedre vilkår i byens barnehager.

Publisert

Det er store utfordringer i Oslos barnehager. Tida strekker ikke til, og sykdom fører til personalmangel.

Det er ingen tvil om at det aller viktigste for å kunne tilby gode barnehager, er at det er nok ansatte på jobb til enhver tid. Men det er heller ingen tvil om at det er viktig at man har tilstrekkelig pedagogisk kompetanse i den enkelte barnehage.

Bemanning kreves

Barnehagene skal gi de ansatte tid til å planlegge og gjennomføre de ulike pedagogiske aktivitetene, både for barna. Rammeplanen krever at barnehagen skal være en lærende organisasjon, der personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger.

Det krever at pedagogisk ledere har tid og rom for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i barnehagen og sørge for at barna får et tilrettelagt tilbud. Da må det være tilstrekkelig bemanning gjennom hele åpningstiden.

Vi vant en viktig kamp

En måte å møte framtida på er å satse på egne ressurser. Vi i Fagforbundet Oslo vil utvikle personalets kompetanse. Barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og andre ansatte, må få tilbud om etter- og videreutdanning. Dette må arbeidsgiveren legge til rette for.

Det som også må til, er å satse på gode arbeidsvilkår. Da beholder man folk. I løpet av de siste året har Fagforbundet Oslo tatt kampen for de ansattes rettigheter. Vi krevde at ansatte i private barnehager skulle få de samme pensjonsvilkårene som er vanlig i kommunale barnehager.

Vi krevde en AFP-ordning (avtalefestet pensjon) som gjelder i norsk arbeidsliv ellers, altså et livsvarig tillegg til folketrygd og tjenestepensjon. Det var en viktig kamp, som vi måtte ta med både Private barnehagers landsforbund (PBL) og NHO.

Med god bemanning og gode vilkår på plass, vil vi samme kunne jobbe for barnets beste. Ha en fin barnehagelærerdag!

Powered by Labrador CMS