Naboene Håkon Wium Lie (t.v), Mirijam Abrahamsen og Gjermund Granlund vil kjempe mot Bane NORs utbyggingsplaner i Brynsbakken til siste ankemulighet er oppbrukt. Foto: Christian Boger

Rundt 20 hus i Kværnerdalen, mange av dem verneverdige, må rives på grunn av nytt togspor. Naboer raser

BaneNor skal bygge nytt dobbeltspor for togtrafikken i Brynsbakken. � Vi gir oss ikke før alle ankemuligheter er brukt opp, sier frustrerte naboer på folkemøte.

Publisert

Brynsbakken er et av de viktigste knutepunktene for togtrafikken inn og ut av Oslo. Men i dag er kapasiteten sprengt. For å bedre på situasjonen vil Bane NOR øke kapasiteten og punktligheten på togene som kjører her i framtiden.

For knapt et år siden holdt jernbaneselskapet et folkemøte for å informere om behovet for nyt dobbeltspor gjennom Kværnerdalen. På folkemøtet presenterte Bane NOR hele 13 alternative løsninger. Tirsdag kveld slapp de nyheten om at selskapet nå har landet på en løsning for utvidelsen. Denne innebærer at et tyvetalls boliger må rives for å gi plass til den nye jernbaneinfrastrukturen.

Faktisk er planen at hele Enebakkveien i området mellom dagens togspor stenges og gjøres om til en gang- og sykkelvei.

Husene i Enebakkveien, mellom det røde og blå sporet, skal vekk, ifølge Bane Nor. Illustrasjon: Bane Nor

Naboer hadde en anelse om hva som kom

Under et nytt folkemøte i denne uken, var rundt 100 naboer og andre lokalengasjerte beboere til stede da Bane NOR slapp nyheten om hvilket alternativ de ser for seg i Brynsbakken for framtiden. Mange var nedslåtte.

— Vi hadde jo en anelse om hva som ville komme for ett år siden. Når vi nå ser resultatet, må jeg si jeg er skuffet, sier nabo Mirijam Abrahamsen til VårtOslo.

Abrahamsen bor i et av husene på den såkalte "hylla" mellom dagens eksisterende spor. Hun er dermed en av dem som vil måtte finne seg et nytt hjem, skulle prosjektet bli gjennomført som planlagt.

Det er blant annet her på den såkalte "hylla" i Enebakkveien BaneNor ønsker å rive verneverdige hus for å få plass til det nye dobbeltsporet gjennom Kværnerdalen. Foto: Christian Boger

Lang tid i uvisshet

Også Håkon Wium Lie bor i den delen av Enebakkveien som BaneNor nå ønsker å stenge. Han reagerer på hvor lite informasjon naboene har fått fra jernbanegiganten i prosessen.

— Først får vi beskjed om at dette prosjektet skal ferdigstilles i 2022. Så får vi i dag beskjed om at det kanskje ikke vil bli anleggsstart før i 2026. Dette fører til at mange av oss, og spesielt de med små barn, føler at vi lever i en stor uvisshet om hva som skjer i framtiden. Mange sliter nå med vurderinger av om de skal bli boende eller om de skal selge og finne seg et annet sted å bo, forteller beboeren.

Naboene syns heller ikke denne ukens møte ga noe godt bilde av framtiden.

— Vi får veldig dårlig informasjon fra BaneNor. Eter dette møtet føler mange at de sitter igjen med like mange spørsmål som når vi kom. Prosjektledelsen klarer jo ikke svare ut de bekymringene vi har, mener Abrahamsen.

Et luftfoto av området som er planlagt brukt til nye togspor. Foto: Bane NOR

Ønsker at husene flyttes samlet

Mange av de husene på "hylla" BaneNor går inn for å fjerne er fra 1890-tallet og vernet på byantikvarens gule liste. Lokalbefolkningen håper nå det kan være mulig å ta vare på disse og gjenoppføre dem i lokalmiljøet. Vålerengaparken er et sted som nevnes.

— Vi håper det nå er mulig å flytte de verneverdige husene våre sammen og gjenoppbygge dem et sted i nærheten. For oss er det viktig at vi bevarer disse historiske bygningene i nærmiljøet hvor de hører hjemme. Det må i samarbeid med vernemyndighetene å finne en løsning på dette, som ivaretar disse flotte historiske bygningene i sitt opprinnelige miljø, sier Wium Lie.

Prosjektleder i BaneNor, Torun Hellen, lover at en slik løsning er noe som vil vurderes videre i planarbeidet.

— Vi ønsker veldig sterkt å ta vare på disse verneverdige husene. En mulighet for å flytte dem er noe vi så absolutt vil se nærmere på, konstaterer prosjektlederen overfor VårtOslo.

— Vi gir oss ikke før alle muligheter er oppbrukt

Etter å ha fått de dårlige nyhetene er det fortsatt mye kamplyst igjen hos naboene til det nye dobbeltsporet. De ser store muligheter for å påvirke prosessen framover. Dette skyldes ikke minst tirsdagens nyhet om at oppstart av prosjektet fortsatt er i det blå.

Kapasiteten på togsporene i Brynsbakken er i dag oppbrukt. Derfor ønsker BaneNor å bygge to nye spor. Foto: Christian Boger

— Dette er selvsagt en kjip nyhet å få. Men jeg er ikke helt i "kjelleren". Jeg ser at her har vi store muligheter til å påvirke og kanskje stoppe hele prosessen. Vi skal kjempe for å få gjort om disse planene og vi gir oss ikkE før alle ankemuligheter er oppbrukt, understreker de to naboene.

Spesielt de sterke verneinteressene i saken gjør at de begge har stor tro på at planene må endres før prosjektet kan starte opp.

BaneNor mener prosjektet er helt nødvendig

Prosjektet har langt fra gått på skinner så langt. Anslaget om en anleggsoppstart i 2021 og en ferdigstillelse i 2022 ble tidligere i år torpedert da ledelsen i Bane NOR konstaterte at utbyggingen av Brynsbakken ikke kunne starte før en oppgradering av Drammen stasjon var foretatt.

Heller ikke reguleringsplan eller finansiering av prosjektet er på plass. Et forslag til reguleringsplan vil komme til politisk behandling i Oslo bystyret tidligst på vårparten i 2020.

— Dette er et prosjekt det er utrolig viktig å få på plass. Får vi ikke en utvidelse i kapasiteten og en endring av kjøremønsteret i Brynsbakken, risikerer vi at all togtrafikk sør for Trondheim mer eller mindre stopper opp som et resultat, sier prosjektleder Hellen.

— Håper på en rask og minnelig løsning

De ansvarlige for utbyggingsplanene uttrykte tirsdag kveld stor forståelse for naboenes bekymringer rundt hele prosessen. Ikke minst ser de utfordringene det uvissheten rundt hele prosjektet skaper.

Lars Mork Gundersen i Bane NOR lover å gjøre det han kan for at oppkjøp av eiendommer skal gå så lett og skånsomt som mulig. Foto: Christian Boger

På bakgrunn av dette påpeker ansvarlig for eiendoms-ervervelse i prosjektet, Lars Mork Gundersen, at selskapet nå ser på nye løsninger for å kunne gjøre ventetiden for naboene så kort som mulig.

— Vi har stor forståelse for at mange av dem som vil miste husene sine ser på dette som en stor påkjenning. Vi ser nå på muligheten av å gå til en tidlig innløsning av eiendommene. Dette er ikke gjort her til lands tidligere, men det er noe vi vil vurdere for å minske belastningen for de involverte naboene, utdyper han.

— Viktig med innspill fra de berørte

Folkemøtet denne uken ble arrangert som et ledd i Bane NORs prosess med å utvikle et planprogram for prosjektet. Dette arbeidet er nå sluttført internt og resultatet sendes ut på offentlig høring. Fram til 19. september kan kommunale og statlige etater, interesseorganisasjoner, berørte naboer og andre si sin mening om planene. Etter dette skal Bane NOR utarbeide et forslag til reguleringsplan, som vil komme til politisk behandling i Oslo kommune.

— Jeg skal ikke forskuttere noe, men jeg tror mange lokalpolitikere i bydelen deler bekymringene som har kommet fram under dette møtet. Nå er det viktig at alle som har noe på hjertet skriver en høringsuttalelse og sender denne inn, sier nestleder i byutviklingskomiteen i bydel Gamle Oslo, Steinar Heldal (SV)

Powered by Labrador CMS