Skolen henger etter i dagens samfunn, mener fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen, Ayoub Bouzakraft. Foto: JJ Thompson via Unsplash
Skolen henger etter i dagens samfunn, mener fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen, Ayoub Bouzakraft. Foto: JJ Thompson via Unsplash

– Den norske skolen er for lukket og innestengt

Publisert

Skolen bør begynne med enda mer internasjonal undervisning, både på teoretisk og praktisk plan.

Det er på tide at skolen tilpasser seg verdens krympende avstander og gjenspeiler det globaliserte samfunnet.

Jeg er en av de som ikke er fornøyd med skolen slik den ser ut i dag. Skolen er for innestengt og vi må tørre å se utenfor våre egne landegrenser, også i skoletiden.

Alle vet at verden og samfunnet forandres. Det forandres med stormskritt, og hvis skolen henger etter så vil dagens elever utdannes til gårsdagens samfunn. Skolen må bli mer internasjonal, og det må skje nå!

Den norske skolen har mye å lære

Skolen skal utdanne og gjøre elevene klare til møte samfunnet utenfor, men det hjelper lite hvis samfunnet utvikler seg og skolen står stille. Personer med gode engelskkunnskaper blir mer og mer ettertraktet i arbeidsmarkedet. Om ikke skolen forbereder elevene til møte med samfunnet, hvem gjør det da?

Jeg begynner på IB MYP 4 til høsten på Blindern. MYP er et utdanningsprogram hvor alt undervises på engelsk. Elevene lærer å se sammenheng mellom det de lærer på skolen, og verden utenfor. De «lærer å lære».

Læreplanen er internasjonal, og bruker globale begreper og internasjonale hendelser som settes inn i lokal kontekst for best mulig læringsutbytte. Den norske skolen kan lære mye fra både IB og andre utdanningsprogrammer.

Ikke god nok engelskundervisning

Ungdommer i Norge har et stort potensiale i engelsk, det er det ingen tvil om. Ifølge SSB ligger gjennomsnittet i engelsk ved endt grunnskole på 3,9, uavhengig av kjønn og foreldres utdanningsnivå. Det blir større forskjeller hvis vi skal ta med disse faktorene også.

Jeg vil ha en skole som passer for absolutt alle elever, også de kongelige. Derfor synes jeg at det var trist at kronprinsparet i 2014 valgte å ta ut barna fra den offentlige skolen.

Prinsesse Ingrid Aleksandra trenger et «grunnleggende nivå for å tenke, snakke og skrive engelsk.» Hvis ikke skolen kan sørge for en god nok utvikling for prinsessen,  må vi spørre oss om skolen kan sørge for en god nok utvikling for resten av elevene.

Professor i lærerutdanning og skoleforskning, Glenn Ole Hellekjær, har i forbindelse med hendelsen sagt at det er grunn til å stille spørsmålstegn ved nivået på engelsk i norsk skole.

Hvor lang tid skal det ta før politikerne skjønner at skolen må utvikles i takt med verden?

Powered by Labrador CMS