— Reduksjon av aktiviteter for ungdommer i bydel Sagene er dessverre en bevisst politikk og handling, sier Rødt-politiker Aud Karin Bjørn.

- Nedlagte ungdomstiltak i bydel Sagene er bevisst og villet politikk

— Da lederen for ungdomstiltakene i bydel Sagene ble flyttet til en annen enhet, ble ansatte som skulle følge opp tiltakene fjernet og overflyttet til barnevernet, sier bydelspolitiker Aud Karin Bjørn (Rødt).

Publisert

I går fortalte VårtOslo om brevet Zahra Eggeh Hassan har sendt bydelsutvalget og administrasjonen i bydel Sagene. Der beskriver torshovbeboeren og moren en bydel med ungdomsmiljø ute av kontroll.

— Våre ungdommer blir knivstukket, truet, og ydmyket. Vi ser at kriminell aktivitet i bydel Sagene har økt kraftig, spesielt blant ungdom. Kriminaliteten er mer brutal og kynis, sa Eggeh Hassan.

Det eneste svaret foreldrene så langt har mottatt fra bydelsadministrasjonen er følgende:

"Bydelen jobber kontinuerlig med å gi gode tilbud til barn og unge, og deres innspill vil bli tatt med inn i det videre arbeidet."

Etterlyser tiltak mot skolefrafall

— Problemene og bekymringer som Zahra Eggeh Hassan tar opp, handler ikke om "koronatiden", men om nedlagte ungdomstiltak fra tidlig i fjor høst. Reduksjon i tilbud til ungdom er en bevisst politikk og handling.

Det hevder Aud Karin Bjørn (Rødt), representant i bydelsutvalget (BU), og medlem av oppvekst- og velferdskomiteen i bydel Sagene.

— Det som var organisert som egne ungdomstiltak ble lagt inn under kultur- og nærmiljøenheten i bydelen. Lederen for ungdomstiltakene ble flyttet til en annen enhet. Vedkommende gjør ikke noe oppsøkende arbeid ute blant ungdom lenger, sier Bjørn.

— De ansatte som skulle arbeide med å følge opp tiltakene rettet mot ungdom ble fjernet og overflyttet til barnevernet, framholder Rødt-politikeren.

— Reduksjon av aktiviteter for ungdommer er dessverre en bevisst politikk og handling, hevder hun, og understreker at det ikke seg ikke om at bydelen ikke har nok ansatte. Det er nok penger og mennesker, slik Bjørn og Rødt ser det.

Ungdomsklubber stengt og feltarbeid redusert

Hun etterlyser forsterkede tiltak mot skolefrafall, mer effektiv kriminalitetsforebygging, jobbsøkerkurs og andre mer omfattende ungdomsrettede tiltak.

Rødt-politikeren vil også ha styrket feltarbeid og mer oppsøkende arbeid rettet mot ungdom – der både Nav og skolehelsetjenesten deltar. Aud Karin Bjørn vil ha mer ressurser inn i byomfattende tiltak som Ung Arena og Oslohjelpen.

Zahra Eggeh Hassan får støtte fra Rødt-politiker Audkarin Bjørn i Sagene bydelsutvalg.

— Det er behov for flere rusplasser. Det handler om å tilføre ungdomsklubbene mer ressurser. Det trengs flere barnevernsplasser, og vi trenger flere sommerjobber til ungdom. For å nevne noe av det bydelen må styrke.

— Ungdomsklubbene som Ung Media og Metro har på grunn av koronakrisen vært og er fortsatt delvis stengt. Derrmed er feltarbeidet redusert til et minimum. Bydelen gjennomførte oppsøkende virksomhet i påsken, men det er ikke nok. Bydelen har også fjernet og flyttet om på ansatte som har drevet aktivt ungdomsarbeid, ressurser som det er større behov for enn noen gang.

Få tiltak for eldre ungdom

— Siden i høst og særlig etter nyttår har det vært mange og flere oppgjør mellom eldre ungdommer, i aldersgruppen 19 til 30 år, og det er et faktum at få ungdommer over 16 år bruker ungdomstiltakene her i bydelen, sier Bjørn.

— Det finnes få tiltak til eldre ungdom i bydelen, men bydelsadministrasjonen har opplyst at den i løpet av høsten vil komme med forslag til helhetlige tilbud også til eldre ungdom.

Aud Karin Bjørn tok opp situasjonen og problematikken i bydelsutvalgets møte siste uke i april, som spørsmål til bydelsadministrasjonen.

— Så langt har ikke bydelen svart, utover å bekrefte at brevet og spørsmålene er mottatt.

Powered by Labrador CMS