Dagfinn Eckhoff taler under Ateistenes dag i 2019.
Dagfinn Eckhoff taler under Ateistenes dag i 2019.

Ateistene fikk nei til status som livssynssamfunn. Fikk avslag fra Statsforvalteren i Oslo

Ateistene, tidligere Hedningsamfunnet, ønsker å få status som livssynssamfunn, men Statsforvalteren i Oslo og Viken sier nei.

Publisert

Bakgrunnen for avslaget er at Statsforvalteren mener hovedaktiviteten til organisasjonen er knyttet til å bekjempe religion, skriver Vårt Land.

– Jeg synes det er urimelig at vi som en engasjert livssynsorganisasjon for ateister ikke skal kunne nyte det samme tilskuddet som mange andre organisasjoner, herunder tre humanistiske, sier styreleder Dagfinn Eckhoff i Ateistene til avisen.

Faller utenfor

I forarbeidene til trossamfunnsloven heter det at tros- og livssynssamfunn bestemmes som «sammenslutninger for felles utøvelse av tro eller livssyn».

Virksomheter som har andre hovedaktiviteter enn utøvelse av tro eller livssyn, «for eksempel å fremme helse eller selvutvikling, å drøfte filosofiske spørsmål eller å bekjempe religion eller livssyn», faller utenfor definisjonen, påpeker Statsforvalteren.

Klager

Nå har Ateistene klaget inn avslaget til Barne- og familiedepartementet. I klagen skriver de blant annet at «Religionskritikk er en subsidiær virksomhet som av og til er nødvendig for å rydde plass for vårt livssyn».

Hedningsamfunnet forsøkte på 80-tallet å bli registrert som livssynsorganisasjon. Saken endte i retten, men organisasjonen tapte.

Powered by Labrador CMS