– Juryen anser prosjektet for å være et særdeles vellykket eksempel på transformasjon av en eldre eksisterende bygningsmasse med bevaringshensyn, til en ny bruk som tilfredsstiller dagens krav til funksjonalitet og tilgjengelighet, skriver OAFs priskomité i begrunnelsen.

Atelier Oslo og KIMA Arkitektur tildelt Oslo Arkitektforenings arkitekturpris 2022

I juryens begrunnelse heter det at samarbeidsprosjektet «Pressens hus» anses å være et særdeles vellykket eksempel på transformasjon av en eldre eksisterende bygningsmasse med bevaringshensyn, til en ny bruk som tilfredsstiller dagens krav til funksjonalitet og tilgjengelighet.

Publisert

Oslo Arkitektforening (OFA) sin arkitekturpris ble opprettet av foreningens medlemmer i 2013 og ble delt ut for niende gang i år.

Prisen har som formål å rette oppmerksomhet mot arkitektur- og byutviklingsprosjekter av høy kvalitet i Oslo og Akershus, sentrale og aktuelle rammebetingelser for faget og våre bygde omgivelser som helhet.

Fredag ble prisen tidelt arkitektkontorene Atelier Oslo og KIMA Arkitektur for prosjektet «Pressens hus», heter det i en pressemelding fra Oslo Arkitektforening.

– Viktig forbilde og inspirasjon

Årets vinner er et kontor- og publikumsbygg, transformert og knyttet sammen fra to bygårder fra 1880-tallet i Skippergata midt i Oslo, som skal huse en samling av elleve mediebedrifter og totalt 200 arbeidsplasser. I tillegg har bygget som mål å være en destinasjon og samlingssted for kunnskap og debatt om journalistikk og medier.

Atrium.

– Juryen anser prosjektet for å være et særdeles vellykket eksempel på transformasjon av en eldre eksisterende bygningsmasse med bevaringshensyn, til en ny bruk som tilfredsstiller dagens krav til funksjonalitet og tilgjengelighet, skriver OAFs priskomité i begrunnelsen.

Opprinnelig ønsket utvikler Aspelin Ramm å gjøre byggene til boliger, men etter sterke motsetninger fra byantikvaren, ble prosjektet skrinlagt. Da Pressens hus med NTB og en rekke andre mediebedrifter viste interesse for lokaliseringen, hadde KIMA Arkitektur og Atelier Oslo allerede en inngående kjennskap til de eksisterende byggene fra arbeidet med boligprosjektet.

Arbeidsområde.

Utvendig er fasadene nærmest uendret og på gateplanet er det kun den nye kafeen og hovedinngangen som hinter om bygårdenes nye, indre verden. Prosjektet er organisert rundt to nye atrier som utgår fra bygårdenes tidligere bakgårder, med hver sin arkitektoniske karakter, som filtrerer dagslys ned i bygget.

– Prosjektet kan bli et viktig forbilde og en inspirasjon for arbeidet med å tilrettelegge for ny bruk av Oslos mange tomme kulturbygg og andre eldre bygninger, og skape en økt bevissthet om at arkitektonisk gjennomarbeidet gjenbruk av eldre bygg er verdt å satse på, skriver juryen.

Femten nominasjoner

Alle kunne nominere kandidater til prisen. Kravet var at forslaget må være realisert, men det var videre ingen tidsbegrensninger.

Pris- og stipendkomiteen vurderte totalt femten nominasjoner opp mot kriteriene for tildeling. Av disse ble fire prosjekter valgt ut for befaring, inkludert en grundig presentasjon ved prosjektenes arkitekter/ansvarlige. Følgende var de fire prosjektene som ble valgt ut som finalister:

  • MINO, tilbygg til Villa Grande og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, tegnet av Transborder Studio

  • Pressens Hus, tegnet av Atelier Oslo og KIMA Arkitektur

  • Heggedal Torg, tegnet av Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter

  • Wesselkvartalet, tegnet av Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter

Powered by Labrador CMS